Ansatt i lokal barnehage har fått påvist koronaviruset

Realf Ording Helgesen er kommuneoverlege i Malvik

En ansatt i en barnehage i Malvik, som ikke er innbygger i kommunen, har testet positivt på Covid-19.

Trolig ikke smittet i barnehagen

Det er gjennomført smittesporing og kommunen hevder det er avklart at vedkommende ikke har hatt kontakt med verken barn eller andre ansatte etter at vedkommende sist var på jobb for en drøy uke siden.

– Konklusjonen av smittesporingen er at vedkommende ikke er smittet i barnehagen, men av nærkontakt i privat sammenheng. Det er også vurdert at ingen barn eller voksne i barnehagen er eksponert av smitte, opplyser kommuneoverlege Realf Ording Helgesen, i pressemeldingen som først ble sendt til avisen Bladet.

Nærmeste familie

Helgesen utdyper at WHO vurderer inkubasjonstiden for sykdommen til 5-6 dager, men at dette kan variere fra 0 til 14 dager.

– Dette betyr mest sannsynlig at den ansatte ikke har vært i barnehagen i inkubasjonstiden. I det aktuelle tidsrommet har vedkommende ikke vært i nærkontakt med noen utover egen, nærmeste familie, opplyser Helgesen.

Møter som vanlig

Den aktuelle barnehagen skal rutinemessig ha gjennomført nødvendig rengjøring, og følger i følge pressemeldingen selvsagt vanlige rutiner for daglig renhold og personlig hånd- og hostehygiene.

– Alle foresatte og ansatte i den aktuelle avdelingen er informert direkte av styrer. Øvrige foresatte i barnehagen har også blitt informert. Barnehagen er åpen og alle barn møter som vanlig, så fremt de er friske, sier virksomhetsleder for barnehage, Ann Kristin Aalberg.

Koronatelefonen

Barn og voksne som eventuelt utvikler symptomer vil bli anmodet om å bli hentet/gå hjem. Foreldre og foresatte kan ved mistanke om koronasmitte (luftveissymptomer, feber, sår hals, m.v.) ringe Malvik kommunes koronatelefon (73 97 20 99) for testing av både barn og voksne.