Vi skal stille opp for kommunene!

Av: Mari Holm Lønseth, Guro Angell Gimse, Elin Agdestein og Eva Lundemo Fosmo (H)
Mari Holm Lønseth (øverst t.v.), Guro Angell Gimse, Elin Agdestein, stortingsrepresentanter (H) og Eva Lundemo Fosmo, gruppeleder Malvik Høyre.

Innlegg fra Mari Holm Lønseth, Guro Angell Gimse, Elin Agdestein og Eva Lundemo Fosmo (H): Utbruddet av koronaviruset har påvirket oss alle. Flere hundre tusen mennesker har mistet jobben eller er permitterte. Nå skal vi åpne samfunnet kontrollert. Vi skal holde smitten nede, få folk i jobb og ta hverdagen tilbake. 

Koronaviruset har også påvirket kommunesektoren. Kommunene har hatt økte utgifter og tapte inntekter. Dette går ut over kommunenes mulighet til å levere gode tjenester til innbyggerne sine. La det ikke være noen tvil: Staten skal stille opp for kommunene i denne ekstraordinære situasjonen.

Derfor har kommunene og fylkeskommunene allerede fått overført over 6 milliarder kroner. Malvik kommune har fått over 12 millioner kroner. I tillegg til dette har regjeringen varslet at det skal komme en samlet vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren i revidert nasjonalbudsjett. Men ettersom koronakrisen ikke er over, vil ikke dette være den endelige kompensasjonen for kommunene. Vi vil komme nye tiltak for kommunesektoren. Nå har vi for eksempel ikke endelig oversikt over skatteinngangen i 2020. Det vil vi ha først i begynnelsen av neste år. Vi vet ikke hvor store lønnsutgiftene til kommunene vil bli før etter lønnsoppgjøret. Og viktigst av alt – vi vet ikke hvor lenge vi skal leve med ekstraordinære tiltak for å begrense smitten over tid. Derfor må vi også forvente at regjeringen må stille opp for kommunene også etter revidert nasjonalbudsjett.

For Høyre er det viktig at det er et tett samarbeid mellom stat og kommunene for å følge nøye med på de økonomiske konsekvensene. Derfor er det opprettet en egen arbeidsgruppe med KS som skal avgi rapport om de økonomiske konsekvensene innen 1. april 2021. Denne gruppen skal gi delrapporter og innspill, sånn at regjering og Storting løpende kan sette inn nye tiltak for kommunesektoren.

Vi kunne nylig lese i Malviknytt (åpner i ny fane) at varaordfører og leder av KS Trøndelag Ole Herman Sveian (SP) er bekymret for om regjeringen kommer til å stille opp for kommunene. Frem til nå har sentrale myndigheter stilt opp, og det skal vi fortsette med. Staten har brukt 1 milliard kroner på å kompensere kommunene for bortfall av foreldrebetaling. Dette har gjort at det meste av utgiftene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO er kompensert i for eksempel Malvik. Kommunene må også forvente å være med på dugnaden under koronapandemien.

Vi kan forsikre om at staten skal stille opp for at kommunene kan fortsette å gi gode tjenester til folk.

Eva Lundemo Fosmo, gruppeleder Malvik Høyre
Elin Agdestein, Guro Angell Gimse og Mari Holm Lønseth,
stortingsrepresentanter (H)

(For ordens skyld opplyser vi om at Eva Lundemo Fosmo er gift med avisens redaktør og tilknyttet Malviknytts redaksjon som reporter på stoffområdene sport og kultur).