Så mye får Malvik i kompensasjon etter bortfall av foreldrebetaling

Stortinget vedtok den 7. april regjeringens forslag om kompensasjon til kommunene for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Rammetilskuddet til kommunene ble økt med én milliard kroner. Midlene ble fordelt til kommunene i den ordinære utbetalingen av rammetilskuddet den 4. mai.

Malvik kommune har fått kr 3 045 000,- i kompensasjon.

Kompensasjonen gjelder for perioden 13. mars til 13. april.

Midlene er fordelt etter kostnadsnøkkelen i inntektssystemet, og det er tatt utgangspunkt i hvor stor andel av inntektsbortfallet som gjelder barnehage og SFO. 700 millioner kroner er fordelt etter kriteriene for barnehage, og 300 mill. kroner etter kriteriene for grunnskole. Kommunene vil deretter utbetale kompensasjon til de private barnehagene etter søknad.

Så mye fikk nabokommunene:

Trondheim                                                       38 172 000
Stjørdal                                                         4 539 000
Selbu                                                         698 000