Her kommer det ny asfalt i sommer

Illustrasjon: vegvesen.no

58 kilometer vei i Trøndelag skal få ny asfalt i sommer, det skriver Statens vegvesen i ei pressemelding. Det blir også ny asfalt på E6 gjennom Malvik.

Her skal det asfalteres

Gjennom Malvik er det på strekningen Reitan – Sveberg sør som får nytt degge. Begge kjørefeltene får nytt dekke i 2,7 km fra krysset til Storsand til et sted like før Svebergkrysset. I tillegg skal det asfalteres på strekningen fra Ranheim og gjennom Væretunnelen, hvor en kort strekning går inn i Malvik kommune.

Mai til september

Arbeidet starter i starten av mai og vil pågå ut september måned de fleste steder. Vegvesenet ber trafikkanter vise hensyn når arbeidet kommer i gang.

– Vis hensyn til de som jobber på vegen. De er der for oss alle, sier Thor Asbjørn Lunaas ved divisjon Drift og vedlikehold i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Hvert år måler Statens vegvesen dekketilstanden på alle riksvegene. Dette gjøres ved hjelp av en laserskanner montert på en bil, og betyr at Vegvesenet får ut nøyaktige data på spor og jevnhet i asfaltdekket.

– Vi har foretatt årlige målinger helt siden 1990. Vi har derfor svært god oversikt over dekketilstanden på vegnettet. Målingene inngår i grunnlaget for prioriteringene våre av hvilke veger som får asfalt i år og de neste årene, sier Lunaas.

Se fullstendig liste over strekninger som skal asfalteres i Trøndelag på Statens vegvesen sine nettsider (ekstern lenke)