Vi har dårlig tid

Av: Kristine Holden (AUF)
Kristine Holden (foto: privat)

Innlegg av Kristine Holden (AUF): 1.mai er dagen for solidaritet, kampvilje og framtidstro. 1.mai 2020 vil for alltid være en feiring utenom det vanlige. Året 2020 vil for alltid være pandemiens år, hvor Norge sto midt i en krise vi ikke var godt nok forberedt på. Og jeg er redd, redd for at vi i denne tiden glemmer å se framover. Jeg er redd for den krisa som står i skyggen av koronakrisen, men som likevel pågår rett foran øynene våre.

Klimakrisa blir regnet som vår tids største utfordring. Om 10 år skal vi ha klart å kutte halvparten av jordas klimagassutslipp. Om vi ikke er i mål innen da, har ikke neste generasjon en framtid i møte. Vi har dårlig tid. Forbrenningen av olje og gass eksportert fra Norge slipper alene ut 500 millioner tonn CO2. Mens dagens regjering lukker øynene for de klimastreikende ungdommene, og heller feirer nye oljefelt med kake og jubelrop, må vi være de som reagerer. Og vi må reagere nå.

For å kunne stå rustet mot det vi har i vente, og begrense skade, kreves det omstilling. Hvordan vi møter framtida på nå vil være avgjørende, og vi har to valg; fortsette å slippe ut klimagasser langt over jordas tåleevne, eller skape nye, fornybare løsninger. Når Over 430 000 nordmenn er helt eller delvis arbeidsledige, er det ingen tvil om at tiden inne for å se på de grønne løsningene.

Vår generasjons oppgave må være å sikre at generasjonene etter oss får en klode å leve på. I diskusjonen om når vi skal begynne omstillingen må vi derfor være kompromissløse. Vi må tørre å rope høyest i debatten. Vi må tørre å ta kampen for framtida. Og vi må gjøre det nå, fordi vi har dårlig tid.

Kristine Holden
Leder, Hommelvik AUF