Banken gir åtte millioner til 17. mai-feiring

Vikhamar og Saksvik skolekorps

Pressemelding fra SpareBank 1 SMN: Vi kan vanskelig se for oss en 17.mai feiring uten skolekorps. Derfor ønsker vi nå å bidra til at det også skal bli en fin feiring av nasjonaldagen i år også i en spesiell utfordrende tid.   

Banken setter av åtte millioner kroner i samfunnsutbytte til årets 17. mai.

I Midt-Norge har vi over 300 korps som i disse dager skulle ha forberedt seg til å spre glede på nasjonaldagen. På grunn av koronastansen henger uniformene i skapet, marsjøvelsene er avlyst og dugnadsinntektene har forsvunnet.

Kritisk for korpsene

Geir Ulseth, daglig leder i Norges Musikkorps Forbund (NMF) i Trøndelag, forteller at situasjonen er kritisk for korpsene.

– Korpsene har vært helt uten inntektsmuligheter i vår. Alle spilleoppdrag og konserter er avlyst, men samtidig har korpsene løpende utgifter som må dekkes opp. Støtteordningene fra regjeringen har så langt ikke dekket inntektstapene for korps, og situasjonen er vanskelig nå.

Ulseth sier støtten fra banken er kjærkommen i tiden vi er inne i.

– Korps og musikkaktivitet betyr mye for barn og unge. Støtten fra SpareBank 1 SMN er utrolig viktig for å holde en av landets viktigste kulturaktiviteter i gang gjennom krisen.

NMF har utarbeidet retningslinjer for 17. mai-aktiviteter der smittevernet ivaretas, som gjør det mulig for korpsene å spre glede slik banken oppfordrer til.

Vil spre glede på 17. mai

SpareBank 1 SMN ønsker å bidra til at korpsene sikrer at nasjonaldagen blir feiret i hele regionen.

– For oss symboliserer korpsene fellesskap med musikanter som spiller sammen, ivrige ildsjeler og fantastisk dugnadsånd. Det bygger gode opplevelser i vår region. 17. mai uten korpsmusikk er vanskelig å se for seg. Vi ser også at fremtiden til korpsene er truet. Da er det klart at vi skal stille opp, sier banksjef Lill Bente Totland i SpareBank 1 SMN.

Det er mulig å søke om støtte på inntil 25.000 kroner per korps, og banken ønsker å støtte alle korpsene som blir med på å spre glede på nasjonaldagen. På den måten vil støtten også komme eldresenter, nabolag og lokalsamfunnene til gode.  Noen korps har allerede søkt om støtte, disse oppfordres til å gå inn og endre beløp opp inntil 25.000, men trenger ikke søke på nytt. Alle korps som søker vil få tildelt.

– Vi ønsker at flest mulig kan få kjenne hornmusikken i brystet på nasjonaldagen. Derfor vil vi bli med og sikre at vi ikke går mot den første nasjonaldagen uten feiring siden andre verdenskrig. Vi håper mange korps i Værnesregionen tar utfordringen, og tenker kreativt rundt aktiviteter som kan gjennomføres på 17. mai, sier Totland.

Søknader kan sendes inn fra smn.no/koronadugnad (ekstern lenke)