Nye tanker om Nye Veier, send takk til regjeringen

Av: Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg (H)
(Foto: Høyre)

Innlegg fra Trøndelag Høyre: Mens Arbeiderpartiet før siste stortingsvalg ville avvikle Nye Veier ser vi nå at stadig flere oppdager at de nye løsningene som selskapet tar i bruk gir raskere bygging av flere veier, slik at mange kan komme trygt frem og hjem igjen. Ikke minst her i Trøndelag hvor regjeringen har gitt Nye Veier i oppdrag å bygge ny, bedre og tryggere E6 gjennom fylket. Et prosjekt som ikke bare gir gode veier, men også har store økonomiske ringvirkninger for næringslivet i kommunene langs strekningen. I avisa Opp siteres utbyggingssjef i Nye Veier Lars Bjørgård med at vi sør for Trondheim kan snakke om opp til 900 millioner kr i økt lokal verdiskapning.

Høyre er glad for at Fylkesordfører Tore Sandvik har blitt så positiv til Nye Veier at han gjerne vil la selskapet bygge ut Trønderbanen også. Høyre i Trøndelag ønsker at vi kan gå et skritt videre ved å bruke den samme modellen på utbygging av fylkesveier i Trøndelag. Vi har et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. For å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen og skape merverdier skal det nå satses ekstra på fylkesveiene for å bidra til å vitalisere økonomien i forbindelse med koronapandemien. Det er en utmerket mulighet for å prøve ut nye løsninger til veibyggingen i fylket. Til Trønderavisa sier Sandvik at «Samtidig har Nye Veier vist at de er i stand til å tenke nytt, holde kostnader nede og sikre gjennomføring av de prosjektene de har ansvar for». Det er en god oppsummering av hvorfor regjeringen opprettet Nye Veier mot stemmene til blant annet Arbeiderpartiet.

Men det er aldri for sent å snu, og Høyre vil gjerne ha Arbeiderpartiet på laget hvis partiet nå ønsker å bruke den modellen som Nye Veier har vist kan føre til raskere og bedre utbygging av nødvendig infrastruktur. 

Fylkespolitiker, nestleder hovedutvalg for vei Henrik Kierulf (H)
Fylkespolitiker Ingvill Dalseg (H)