Lokale medier viktig for lokaldemokratiet

Trond Hoseth (AP) er ordfører i Malvik

Ordfører-opprop: Den krisen Norge nå er midt i viser hvor viktig det er at alle små og større brikker i demokratiet fungerer. Redaktørstyrte medier er en viktig del av vårt demokrati, nasjonalt, regionalt og lokalt.

Nå får vi rapporter om at økonomien i mediehusene er sterkt presset. Annonsesvikten er massiv og i den grad næringslivet bruker markedskroner, blir mye brukt digitalt, i all hovedsak på de globale USA-eide nettverkene Facebook og Google.

Mediene må nå bruke mye av sin tid på permitteringer og nedbemanninger, det svekker nyhetsformidlingen. Vi frykter at krisen vil kunne få langsiktige konsekvenser for lokale medier, herunder nærradioene, og at det vil ta tid før inntektssiden gjennom blant annet annonsering og markedsføring fra næringslivet tar seg opp igjen.

Som lokalpolitikere er vi opptatt av å ha et levende demokrati med redaktørstyrte medier som rapporterer, overvåker og er både kritiske og konstruktive i sin tilnærming. For at vi skal få forståelse for mange av de ekstraordinære tiltakene som samfunnet nå gjør, er det helt vesentlig at vi kommer ut med informasjon til befolkningen.

Vi ber om at kulturminister Abid Raja lager en ekstraordinær støtteordning som kan berge de lokale og regionale mediehusene. Det er viktig at vi kan beholde det mediemangfoldet som vårt land og demokratiet er bygget på.

Samtidig vil vi oppfordre innbyggere og lokalt næringsliv til å støtte opp om de lokale og regionale mediehusene. Kjøp aviser eller digitale abonnement.

 • Anne Berit Lein, ordfører Steinkjer kommune
 • Kristin Strømskag, ordfører Frøya kommune
 • Jens Arne Kvello, ordfører Tydal kommune
 • Arve Hitterdal, ordfører Holtålen kommune
 • Frode Revhaug, ordfører Frosta kommune
 • Hege Nordheim-Viken, ordfører Høylandet kommune
 • Vibeke Stjern, ordfører Åfjord kommune
 • Arnhild Holstad, ordfører Namsos kommune
 • Ole Laurits Haugen, ordfører Hitra kommune
 • Isak Veierud Bush, ordfører Røros kommune
 • John Einar Høvik, ordfører Osen kommune
 • Bente Estil, ordfører Lierne kommune
 • Stian Brekkvassmo, ordfører Namsskogan kommune
 • Elisabeth Helmersen, ordfører Leka kommune
 • Ole Morgen Balstad, ordfører Selbu kommune
 • Trond Hoseth, ordfører Malvik kommune
 • Ola Øie, ordfører Rennebu kommune
 • Amund Hellesø, ordfører Nærøysund kommune
 • Kjersti Kjenes, ordfører Meråker kommune
 • Gunn Iversen Stokke, ordfører Skaun kommune
 • Anita Ravlo Sand, ordfører Levanger kommune
 • Bjørnar Buhaug, ordfører Indre Fosen kommune
 • Per Olav Tyldum, ordfører Overhalla kommune
 • Ida Stuberg, ordførere Inderøy kommune
 • Borgny Kjølstad Grande, ordfører Grong kommune
 • Oddbjørn Bang, ordfører Orkland kommune
 • Arnt Einar Bardal, ordfører Snåsa kommune
 • Vibeke Langli, ordfører Rindal kommune
 • Ivar Vigdenes, ordfører Stjørdal kommune
 • Odd Jarle Svanem, ordfører Heim kommune
 • Geir Arild Espnes, ordfører Oppdal kommune
 • Hans Oskar Devik, ordfører Røyrvik kommune
 • Jorid O Jagtøyen, ordfører Melhus kommune
 • Pål Sverre Fikse, ordfører Verdal kommune
 • Sivert Moen, ordfører Midtre Gauldal kommune
 • Olav Jørgen Bjørkås, ordfører Flatanger kommune
 • Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører Trøndelag fylkeskommune

(Innlegget ble først publisert i Trønder-Avisa (Steinkjer) og er ikke registrert mottatt av redaksjonen i Malviknytt)