Bokhandel får forlate senteret med tingrettens medhold

Foto: André Adolfsen

Bokhandelen Norli har fått rettens medhold til å heve leiekontrakten på Malvik Senter.

Sør-Trøndelag Tingrett mener at eieren av kjøpesenteret har misligholdt utleieavtalen de inngikk med Norli, og i dommen pekes det først og fremst på at store deler av butikkarealene ikke er utleid, skriver adressa.no (+).

Senterets eier varsler at de vil anke dommen fra tingretten.

Norli-butikken har gått med underskudd helt siden den åpnet, og i følge avisen ble det i retten opplyst at tapet i fjor var på 692 000 kroner, inkludert utgifter til felleskostnader.

Senteret har en åpningtid fra klokken 09 til klokken 20 som Norli har vært forpliktet til å følge, men ifølge dommen har bokhandelen i lengre tid ønsket å holde åpent fra 10 til 19 for å begrense tapet.

I september i fjor ble både Norlis varsel om heving av kontrakten og krav om redusert åpningstid avvist, og bokhandelkjeden tok deretter ut stevning med krav om rett til å heve kontrakten, skriver adressa.no (+)