Ja til folkeliv og puls

Velkommen til Malviknytt sin kommentarspalte hvor redaktøren skriver om stort og smått, fra uke til uke.

Ting er på gang! Det er bevegelse. Heldigvis!

Jeg tenker da på alle utbyggingsplanene i Hommelvik. Nye prosjekter «popper» opp, og blir møtt av positivitet hos de som bestemmer.

Nye prosjekter i Nedre Solbakken og midt i sentrum er på gang, og på Sjøsiden kommer det foreløpige siste byggetrinnet for salg etter påske.

Jeg håper prosjektet på Moan i Hommelvik også kommer på bordet snart. I ei gammel revyvise fra Hommelvik, het det «No’ skal Hommelvika bli en verdensby av rang», – Ja, la oss håpe det.

Det er fascinerende å lese innlegg etter innlegg, om hvor forferdelige planer det er som skal ødelegge fjæra vår i Hommelvik.

Men, så tenker jeg: det det må være vanskelig å uttale seg om planer som ingen har sett, utover den overordnende reguleringsplanen.

Så jeg velger å være positiv til utbyggerne, ja, altså, inntil de kommer med et prosjekt som kan minne om en 60-talls drabantby. Da skal jeg skrive med store bokstaver.

En registrerer jo en smule debatt om temaet, eller det vil si en smule motstand. Diss initiativene mot planene virker på meg ganske meningsløse all den tid vi ikke vet hva planene inneholder.

En tanke som slo meg, er at de som er villig til å investere flere 10-talls millioner i en utbygging, neppe satser på at det skal bli et utrivelig bomiljø mellom jernbanen og sjøen.

Så hva er egentlig problemet tenker jeg. Kan det bli bra? Jeg tror det.

Det er ikke all verdens plass i eller ved Hommelvikfjæra sånn som det er i dag. Så bedre plass til utelek og liv, parkering og aktivitet, ja som på Midtsand, er vel bare positivt?

Fjorden er dessverre en del av friluftslivet som er vanskeligst tilgjengelig her i Malvik.

Nå har vi endelig en enestående mulighet for å få åpnet opp mot fjorden og ned til Hommelvikfjæra.

Åpnet opp for folk, hus, badestrand, saltvann, tang og sjølukt. Åpnet opp for folkeliv og puls. Det har jeg stor tro på at blir bra!

Og så tror jeg det blir vesentlig bedre enn lauvskog, rundkjøringer og sentrumsdød.

God helg
FiFo