Historisk kommunestyremøte i gang

Skjermdump fra historiens første fjernmøte i Malvik kommunestyre

På grunn av koronaviruset avholdes dagens kommunestyremøte i Malvik på nett.

Disse sakene er til behandling:

 • Protokoll – valg av underskrivere
 • Tredjegangsbehandling av Lassvebergvegen 8 og 10
 • Salg av kommunal eiendom i Hommelvik sentrum
 • Valg av utbedringsalternativ for damanlegget på Foldsjøen
 • Budsjettkorreksjoner av investeringsbudsjett 2020
 • Forslag til høringsuttalelse fra Malvik kommune NOU 2019:26. Fra straff til hjelp
 • Status og fremdrift politiske saker – oppfølging av politiske vedtak 2019
 • Samarbeidsavtale – interkommunalt politisk råd for Trondheimsregionen
 • Søknad om fritak fra politiske verv – Lill Harriet Sandaune
 • Forslag til endrede satser for økonomisk sosialhjelp som følge av «Covid-19»
 • Endring av kaptitalstruktur i Trønderenergi (Unntatt offentlighet)

Referatsaker

 • Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Malvik kommune
 • Møtereferat Malvik ungdomsråd 3. mars 2020
 • Malvik ungdomsråd 2. mars 2020

Du kan følge møtet her. (Ekstern lenke)


Takk til alle dere som abonnerer på Malviknytt!

Malviknytt vil speile lokalsamfunnet vårt som det er, ikke verre enn det er eller bedre enn det er og aldri ondsinnet.

Malviknytt mottar ingen pressestøtte, eller annen offentlig støtte, og det er takket være abonnentene og annonsører vi kan fortsette å drive.

Vi lover usminket informasjon under koronakrisen. Alle meldinger som har relevans for smittebegrensning og som gjelder «liv og helse», legges derfor ut åpent.

Ikke fordi vi må, men vi vet at informasjon formidlet via Malviknytt når mange lesere, og vi anser dette som en av våre samfunnsoppgaver.

Vi håper dette er verdt kr 89,-/mnd eller kr 890,-/år. (abonnementet løper til det blir sagt opp.)

Velkommen som abonnent.