Lokaldemokratiet skal bestemme

Av: Trond Hoseth (AP)
Ordfører Trond Hoseth (AP)

Innlegg fra Trond Hoseth (AP): Ordføreren er tydelig på at lokaldemokratiet skal bestemme, hva Malvik Høyre vil virker litt utydelig.

Kjære Eva og Halvard,

Viser til debattinnlegg i Malviknytt, datert 26.mars.

Krisetider krever at det offentlige kjenner sin rolle og sitt ansvar, det er jeg som ordfører meget bevisst på. Når Norge ble satt i pausemodus på grunn av Koronaviruset var jeg derfor tydelig til Rådmannen at vi måtte få sett på hvordan Malvik kommune kan bidra til å begrense konsekvensene i samfunnet.

Dette har Rådmannen jobbet med. Noen enkle tiltak som ligger innenfor det delegerte ansvaret til Rådmannen er allerede satt i verk, men større tiltak krever politisk behandling. Dette var jeg også tydelig på da jeg arrangerte nettmøte sammen med kommuneoverlegen, noe som også ble referert i en artikkel i Malviknytt.

Rådmannen har i dag presentert et forslag til rammer for en tiltakspakke, og skisserer en detaljert politisk sak i april. Men, som ordfører kan jeg ikke vedta denne alene. Likevel kan jeg garantere at den vil legges fram til politisk behandling så snart som råd er.

Et av tiltakene som skisseres er å flytte prosjekter fram i tid.

I den forbindelse vil jeg si at innlegget fra Malvik Høyre virker vinglete og utydelig i prosjektene som dere drar fram.

Vikhammer ungdomsskole ble av et enstemmig kommunestyre sendt tilbake til Rådmannen med et oppdrag om å sørge for en helhetlig regulering av kommunens arealer på Vikhammer, altså vedtatt også med alle Høyres stemmer. Det oppdraget er Rådmannen i gang med. Jeg kan forsikre om at denne jobben foregår for fullt, samtidig er det helt klart et av prosjektene vi må se om kan forseres ytterligere. Imidlertid må jeg selvsagt understreke at hverken ordfører eller Rådmann er gitt fullmakt å vedta en investering på flere hundre millioner selv om kommunen og landet står i en krise.

Det mest interessante er likevel Malvik Høyres forhold til E6-saken i innlegget. Malvik Høyre virker å mene at Korona-krisen gir all rett til utbygger og ingen rett til innbygger om å bli hørt i saken, dere om det. Som ordfører har jeg imidlertid vært klar ovenfor Adresseavisen i artikkelen det refereres til, at ansvaret mitt nå er at saken kommer snarest mulig til politisk behandling. Deretter er jeg selvsagt sammen med rådmannen forpliktet til å følge opp det vedtaket kommunestyret gjør.

Både som ordfører og som representant i kommunestyret er det viktig for meg at vedtak fattes på grunnlag av det endelige saksframlegget. Å bli hørt er ikke nødvendigvis å få viljen sin, men det er nettopp det å bli hørt og få et faglig godt svar på innspillet. Så viser jo også mange erfaringer at vi kan få til kompromisser mellom utbygger og innspill som fortsatt gir et Ja, men som gjør at innbyggerne blir mer tilfreds med tiltaket. Som folkevalgt for Malvik er jeg innbyggernes representant, selv om det selvsagt ikke er mulig å gjøre alle til lags alltid.

Planen som ble behandlet første gang og lagt til høring av ARESAM-utvalget fikk en rekke innsigelser. Jeg håper det kommer en sak til andre gangs behandling som gjør at disse også løses slik at vi vedtar en plan som faktisk kan settes ut i livet.

Lokaldemokratiet skal legge føringer og lokaldemokratiet skal bestemme – i fellesskap, for fellesskapet!

Trond Hoseth, ordfører Malvik kommune


Takk til alle dere som abonnerer på Malviknytt!

Malviknytt vil speile lokalsamfunnet vårt som det er, ikke verre enn det er eller bedre enn det er og aldri ondsinnet.

Malviknytt mottar ingen pressestøtte, eller annen offentlig støtte, og det er takket være abonnentene og annonsører vi kan fortsette å drive.

Vi lover usminket informasjon under koronakrisen. Alle meldinger som har relevans for smittebegrensning og som gjelder «liv og helse», legges derfor ut åpent.

Ikke fordi vi må, men vi vet at informasjon formidlet via Malviknytt når mange lesere, og vi anser dette som en av våre samfunnsoppgaver.

Vi håper dette er verdt kr 89,-/mnd eller kr 890,-/år. (abonnementet løper til det blir sagt opp.)

Velkommen som abonnent.