Over 700 helt uten arbeid

Per 24. mars er 23. 741 ledige i Trøndelag. Dette utgjør 9,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten har økt med 18 815 personer, tilsvarende 382 prosent siden 3. mars.  

I Malvik er det nå 739 personer helt uten arbeid. Det er en økning fra 3.mars på 579 personer, noe som tilsvarer 10,0% av arbeidsstyrken.

Ni av ti nye arbeidssøkere i perioden oppgir at de “er permittert eller kommer til å bli permittert” som registreringsbegrunnelse. Arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden krigen, verken i Norge eller i Trøndelag. Halvparten av de ledige er hjemmehørende i Trondheim kommune.  

– Hovedårsaken til dette er en kraftig økning i antall permitteringer som følge av tiltakene iverksatt for å begrense spredningen av koronaviruset. Og det er mye som tyder på at det kommer flere permitteringer som en følge av disse tiltakene, spesielt hvis det fortsetter i flere uker til, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wigum.  

– Men det er viktig å huske på at de fleste av disse har en jobb å gå tilbake til. Vi vil forhåpentligvis se en motsatt effekt når tiltakene reduseres, legger Wigum til.  


Takk til alle dere som abonnerer på Malviknytt!

Malviknytt vil speile lokalsamfunnet vårt som det er, ikke verre enn det er eller bedre enn det er og aldri ondsinnet.

Malviknytt mottar ingen pressestøtte, eller annen offentlig støtte, og det er takket være abonnentene og annonsører vi kan fortsette å drive.

Vi lover usminket informasjon under koronakrisen. Alle meldinger som har relevans for smittebegrensning og som gjelder «liv og helse», legges derfor ut åpent.

Ikke fordi vi må, men vi vet at informasjon formidlet via Malviknytt når mange lesere, og vi anser dette som en av våre samfunnsoppgaver.

Vi håper dette er verdt kr 89,-/mnd eller kr 890,-/år. (abonnementet løper til det blir sagt opp.)

Velkommen som abonnent.