Derfor har vi «Pluss»

Malviknytt har, på linje med andre medier, et ansvar for å informere om det som skjer i samfunnet vårt. 

Vi opplever dette ansvaret overfor våre lesere som stort, og vi mener våre lesere fortjener både fortløpende god og relevant informasjon om hva som foregår.

Kanskje spesielt nå, i en tid hvor sosiale medier dessverre oversvømmes av falske nyheter om koronaviruset. 

Vår oppgave, og det vi jobber etter, er å drive en saklig og uavhengig journalistikk, forankret i blant annet Malvik kommunes visjoner om å være åpen, nyskapende og samhandlende.

I likhet med alle andre bedrifter, har også vi regninger som må betales.

Av samme grunner til at du ikke bare kan gå inn i en butikk og plukke med deg varer, så kan ikke vi gi bort det vi produserer.

Malviknytt er en partipolitisk og økonomisk uavhengig nettavis, som ikke er en del av et stort konsern og vi mottar ikke noen form for offentlig støtte. Inntektene våre kommer kun fra annonseinntekter og betalende abonnenter.

For å sikre en forutsigbar inntekt, innførte vi 1. januar 2020 abonnement og såkalte «pluss-saker». Slike «pluss-saker» er journalistiske saker vi tar betalt for. Vi tar ikke betalt for å publisere pressemeldinger vi mottar.

Liv og helse

Saker om «Liv og helse» og «samfunnskritisk informasjon», fra ulike myndigheter om det pågående koronaviruset, er saker vi velger å legge åpent for alle. 

Ikke fordi vi må, men vi vet at informasjon formidlet via Malviknytt når mange lesere, og vi anser dette som en av våre samfunnsoppgaver.

«Pluss-sakene» om situasjonen er ofte saker som for eksempel, tar for seg konsekvensene av koronaviruset.

Vi vet at våre lesere er opptatt av alt som skjer i Malvik, og vi håper dere syntes jobben vi gjør er verdt 890 kroner i året (kr 89,-/mnd)
(Abonnementet løper til det blir oppsagt.)

Velkommen som abonnent. Klikk her