Malvik kommune innfører adgangskontroll og besøksstans på helsetunene

Helsedirektoratet innfører adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner. Dette betyr at det ikke er mulig å besøke institusjonene.

Dette er for å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte, skriver Malvik kommune i en pressemelding.

I brevet fra Helsedirektoratet heter det:

«Helsedirektoratet registrerer at de fleste helseinstitusjoner mv. nå ivaretar dette, og det er tidligere sendt ut en anbefaling til landets kommuner. Dette brevet sendes for å understreke viktigheten av tiltakene, og lette gjennomføringen overfor omverdenen.

Pasienter og brukere innlagt i landets helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i andre boformer i helse- og omsorgstjenesten, vil på grunn av sin helse- og sykdomstilstand ha økt risiko for alvorlige sykdomsforløp hvis de blir smittet av COVID-19. For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv.

Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.»

Her kan du lese hele brevet fra Helsedirektoratet. (Ekstern lenke)

Du finner med informasjon på Helsedirektoratet.no. (Ekstern lenke)

Malvik kommune har allerede hatt dialog med beboeres pårørende, angående besøk ved helseinstitusjonene. Malvik kommune innfører med dette adgangskontroll og besøksstans.

Dette for å beskytte beboere ved institusjonene mot spredning av koronaviruset.