Strenge beskyttelsestiltak

Lensmann Kjetil Ravlo

Trøndelag politidistrikt har, i likhet med resten av samfunnet, iverksatt strenge beskyttelsestiltak for å bidra til å redusere smitte.

-De samme tiltakene er innført for lensmannskontoret i Værnesregioen, forteller lensmann Kjetil Ravlo.

-Det er besluttet at alle ikke-kritiske publikumstjenester stenges med umiddelbar virkning og foreløpig inntil 26.mars 2020.

Tjenester som omfattes av dette tiltaket er pass, nødpass, hittegods, avtaler som omhandler opphold og utenlandstjeneste, våpen, Namsmannen og Forliksrådet, skriver Politimesteren i Trøndelag i en pressemelding.

Ring først

-Har du behov for fysisk oppmøte, eller levering av kritiske anmeldelser, ønsker vi at du ringer inn i forkant på 02800.

-Vi vil da vurdere om vi kommer til deg, eller om du skal komme til politistasjonen.

Nødnummer 112 vil fungere som normalt.

Trøndelag politidistriktet skal sørge vår alles trygghet ved å:

–         Ivareta enkeltpersoners og allmennhetens sikkerhet

–         Iverksette og organisere redningsinnsats og andre ekstraordinære hendelser

–         Avverge og stanse lovbrudd