Tallmagi gir verken Trygg E6 eller klimagevinst

Av: Naturvernforbundets lokallag i Stjørdal, Malvik og Trondheim
(f.v.) Guus Wellesen , Gaute Dahl og Ellen Andersson (Foto: privat)

Innlegg av Naturvernforbundet i Malvik, Stjørdal og Trondheim: Argumentasjonen til Nye veier tvinger oss til å vurdere budskapet som reklame eller nettsvindel: Hvis et tilbud høres for godt ut til å være sant, er det som regel det!

J. A. Vatnan forsøkte i Adressa 14. februar å få folk til å tro at skepsis mot økt fart og bredde på E6 i Trøndelag bunner i bakstreversk og mangelfull forståelse for samfunnsøkonomi. Selvskryt er sjelden klok eller sann, men ser ut til å være Nye veiers kommunikasjonsstrategi og forsvar mot de faglige innvendingene som er reist mot økt fart.

På grunn av luftmotstand øker energiforbruket med ca. 40 % når farten øker fra 90 til 110 km/t. Elbilenes rekkevidde reduseres tilsvarende, men Nye veier graver seg ikke ned i detaljer som energieffektivitet og hyppigere ladebehov. Stillheten om bompenger og nullvekstmålet er også rungende.

Verden har gått framover siden Nye veier satte opp sine regnestykker. Gjennom byvekstavtalen har staten forpliktet seg til å fordoble togavgangene mellom Stjørdal og Trondheim. Økt togtilbud vil gjøre at flere kan og vil reise med tog. Dette vil gå ut over den samfunnsnytten til den nye veien, men ingen aner hvor mye. Nye veier bør beregne og informere offentligheten om hvordan det nye togtilbudet påvirker deres planer for E6. Alternativet er at Jernbanedirektoratet beregner og forteller hvordan den planlagte fartsøkningen reduserer samfunnsnytten som følger av å bygge dobbeltspor.

Virkeligheten er selvfølgelig kompleks og ikke svart-hvit. Det er på tide å lede tung gjennomgangstrafikk utenom Sparbu og Åsen, Kvål, Lundamo og Ler. Siden busstrafikken står i fare for å bli uforutsigbar kan Naturvernforbundet også diskutere behovet for en ny Væretunnel. Vi vil heller ikke mistro Nye veiers mål og metoder for å redusere klimabelastningen ved vegdrift og -bygging. Men: Tiltakene som gir 40 og 75 % reduksjon kan og må gjennomføres uavhengig av fartsgrensen på veiene, og av hvem som driver dem. Eller skal vi forstå Vatnan slik at disse målene kun kan nåes med 110 km/t og av Nye veier? 

Nye veier påberoper seg helhetstenkning, i kontrast til etablerte eller alternative tankesett, men besvarer ikke de konkrete innvendingene som har kommet fram. Et annet hinder som Nye veier underkommuniserer er at de nye veiene ikke kan bygges uten nye reguleringsplanvedtak. I motsetning til selskapets sektormandat, har kommunestyrene et helhetsansvar som arealmyndighet. Kommunene skal snart og på bakgrunn av en høringsrunde vedta hvor, og dermed gi tillatelse til hvordan veien skal bygges.

Det er kommunene som har ansvar for nullvekstmålet og bilistenes bompengebelastning. Vi forventer at våre lokalpolitikere forvalter dette ansvaret bedre enn Nye veier. Selskapet selverklærte allvitenhet og ufeilbarlighet bygger ikke tillit, god meningsbrytning eller trygge veier.

Naturvernforbundets lokallag i Stjørdal v/Ellen Andersson, i Malvik v/Guus Wellesen og i Trondheim v/Gaute Dahl