Fylkesmannen setter stab

Fylkesmann Frank Jenssen (Foto: Fylkesmannen i Trøndelag)

Pressemelding fra Fylkesmannen i Trøndelag: De siste dagene har utbruddet av koronaviruset økt i omfang, også her i Trøndelag. Av den grunn har Fylkesmannen i Trøndelag i dag satt ned en egen stab for å håndtere situasjonen. Staben ledes av fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Hva betyr det at det settes krisestab? 

-Så langt er det vår helse- og omsorgsavdeling og vår beredskapsseksjon som har håndtert situasjonen. Nå går vi inn i en ny fase der det blir behov for ytterligere samordning. Det vi står overfor vil utfordre og belaste alle kommunale funksjoner i tiden som kommer noe som fordrer tettere samordning, sier fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar.

Samler fylkesberedskapsrådet

Tirsdag 10.mars har fylkesmannen innkalt fylkesberedskapsrådet til orienterings- og gjensidig informasjonsmøte. Hensikten med møtet er blant annet å sikre god situasjonsforståelse hos rådets medlemmer, men også diskutere hvordan situasjonen bør håndteres i tiden som kommer.

I tillegg til møtet i fylkesberedskapsrådet denne uken planlegger Fylkesmannen også å invitere kommunedirektørene i fylket til fellesmøte. Dette henger sammen med at situasjonen kommer til å kreve tettere samhandling og samordning.