Koronaviruset – Malvik kommune har etablert testsenter

Malvik kommune har i helgen etablert eget prøvetakingsteam ved mistenkt koronasmitte.

Teamet består av kommunalt helsepersonell som nå i helgen har gjennomgått opplæring/prosedyre for bruk av smittevernutstyr og prøvetaking ifm. SARS-2-CoV/covid-19.

Testsenter er etablert i kommunalt bygg sentralt i Hommelvik. Legevakt lokalt og interkommunalt samt legekontorer er informert om vakttelefon for avtale om testing av pasienter med mistenkt koronasmitte. Tjenesten er operativ fra i dag, søndag 8.mars, skriver kommuneoverlege Realf Ording Helgesen i en pressemelding søndag kveld.

Fem er testet

Status pr. nå er to smittet (kjent fra tidligere), isolert, ikke alvorlig syke.

Fem personer testet fredag, alle med negativ test (ikke koronasmittet).

Kriseledelse

Kommunens kriseledelse hadde i kveld et møte hvor status er som over. Kriseledelse vil ha daglige møter for å følge situasjonen.

-Vi gjennomgår alle arrangement i kommunen for dialog med arrangør omkring smittevernstiltak og vurdering med hensyn på gjennomføring, avlysning samt oppfordrer ansatte til å utsette større møter/samlinger som ikke haster, heter det i pressemeldingen.

(Malviknytt videreformidler viktig kommunal informasjon gratis til alle lesere)