Biskopen vil drømme med malvikingene

Sokneprest i Hommelvik Geir Gravaas (t.v.), biskop Herborg Oline Finnset og leder for Hommelvik menighetsråd Øystein Sneisen (foto: privat)

Biskop Herborg Oline Finnset, kommer i dagene i neste uke, 2.-8.mars, på bispevisitas i Malvik og Hommelvik sokn.

Biskop Herborg Finnset inviterer alle i Hommelvik og Malvik til samtaler om håp og drømmer.

I løpet av en bispevisitas deltar biskopen i gudstjenester, i menighetsmøte, samtaler med konfirmantene, besøk på skoler og institusjoner. Det er også alminnelig med bedriftsbesøk og kontaktmøter med foreninger av ulike slag i menigheten, så vel som med kommunens administrasjon.

– Jeg gleder meg til å møte innbyggere i alle aldre, ansatte, rådsmedlemmer og gode samarbeidsparter. Vi håper å få gode samtaler om hvordan det står til, og om håp og drømmer for de som bor og arbeider i Hommelvik og Malvik, sier en forventningsfull biskop Herborg Finnset i pressemeldinga.

Har en drøm

Tema gjennom hele visitasen er «Har en drøm». Det er strofer fra den kjente visa med samme navn, av Trygve Hoff, som har gitt tema og tittel til de ulike visitasdagene.

Bispevisitaset starter mandag den 2. mars, med en kort åpningsgudstjeneste, med nattverd, i Mostadmarka kapell med etterfulgt kirkekaffe. Her vil Sokneprest Geir Gravaas holde en kort andakt, biskopen vil si noen ord mot slutten av gudstjenesten og «Seniordansen» vil delta. Etter kirkekaffen vil biskopens møte og samtale, med de ansatte ved Malvik og Hommelvik sokn.

På ettermiddagen skal biskopen blant annet spise middag i Bedehuset, da sammen med menighetsrådene og fellesrådet. I tillegg vil de ni frivillige klokkerne vi har i kommunen inviteres med på middagen. På kvelden skal biskopen ha møter med både menighetsrådene og fellesrådet i kommunen.

«Har en drøm om å høre til»

Onsdag 4. mars skal biskopen møte både politisk og administrativ ledelse ved kommunen, og det er biskopen som leder dette møtet. I møtet med kommuneledelsen spør biskopen hva slags kirke Malvik kommune ønsker seg. Det finnes mange samarbeidspunkt mellom kirke og kommune, og dialogen med ordfører og rådmann er alltid en sentral post på programmet i en bispevisitas.

I tillegg vil blant annet prost, rådgiver, kirkeverge, fellesrådsleder og sokneprester delta på dette møtet.

Klokken 11: 30 arrangeres det matpakkekonsert i Hommelvik kirke.

«Å se hele mennesket og være et inkluderende fellesskap»

Etter lunsj skal Biskopen besøke Sport og trim, sammen Sokneprest Ingrid Kunzendorf. Her vil blant andre biskop, prost, rådgiver, kirkeverge, leder i menighetsrådene og prestene, møte Olav Vikhammer fra Sport og trim, Sverre Inge Ness fra Hommelvik Guts og Steinar Lille fra Malvik fotball. Da som aktører fra idrettsmiljøet i kommunen. Temaet er frivillighet, og her inviterer biskopen til en samtale om å leve i spennet mellom prestasjonskultur, inkludering og helse.

På ettermiddagen, onsdag, er det «Familiens dag». Først med småbarnsang i Kirkestua i Malvik, før det er middag.

Menighetspedagog Karoline Barbøl er ansvarlig for dette arrangementet, og det blir både bibelfortelling ved biskopen og hobbyaktivitet.

På kvelden er det duket for den årlige konfirmantfesten i kommunene. I lys av Bispevisitaset, slår menighetene, denne gang, sammen sine konfirmasjonsfester og inviterer alle årets konfirmanter, med sine foresatte, til stor fest i Messebygget på Midtsand. Biskopen holder kveldens tale, og tema for kvelden er «Har en drøm, bibelens drømmere og at livet kan bli bra, selv om ikke alle drømmer går i oppfyllelse.

– Vi ser virkelig frem til å lage en flott festkveld for alle konfirmantene i kommunen, sier de to lederne av menighetsrådene i Hommelvik og Malvik, Øystein Sneisen og Arve Hepsø.

Torsdag 5. mars, besøker Biskopen Vikhammer skole. Her skal hun først møte 3.klasse, før biskopen skal møte og samtale med skolens ledelse, i tillegg til ulike yrkesgrupper tilknyttet skolen. Etterpå går turen til Lukasstiftelsen og Lukas Hospice i Malvik.

Under middagen, som skal være på Rampa, vil biskopen møte teologistudenter fra Malvik og Hommelvik. Etter middag vil det ble arrangert en kulturkveld i Hommelvik kirke. Her vil det bli lokale aktører, som blant annet Vika Voices og Trine Hanssen.

Kvinnenes internasjonale bønnedag og kvinnedagen

Fredag 6. mars er det temakveld i Kirkestua i Malvik. Her vil sokneprest Ingrid Kunzendorf ha fokus på kvinneperspektiv i lys av Kvinnenes internasjonale bønnedag, den 6. mars og kvinnedagen, den 8. mars.

Bispevisitaset avsluttes med visitasgudstjeneste i Malvik kirke, søndag den 8. mars. Her vil biskopen preke og lyse velsignelsen. I tillegg til at begge sogneprestene vil ta del i gudstjenesten, vil barne- og ungdoms korene Corus, Coro og Corissmo delta.

Etter gudstjenesten vil det bli kirkekaffe, med visitasmøte og visitasforedrag, i kirkestua i Malvik.

Gudstjenester i alle kirker

Programmet for uken vil for øvrig inneholde gudstjenester av ulik valør, spredt på kirkerommene som finnes i de to soknene, før bispevisitasen avsluttes med visitasgudstjeneste og –foredrag i Malvik kirke.

– Den norske kirke har en tydelig visjon om å skape «mer himmel på jorda». Jeg er spent på samtalene denne uka om hvordan vi kan realisere dette i Hommelvik og Malvik, sier biskopen i Nidaros.

– Dette blir spennende og ikke minst interessante dager, med et innholdsrikt program. Vi håper begge menighetene ønsker å delta på de ulike arrangementene, sier de to lederne av menighetsrådene i Malvik og Hommelvik, Arve Hepsø og Øystein Sneisen.

Du kan se hele programmet her.