Nå er det Pensjonistene og de uføre sin tur

Av: Svein Otto Nilsen og Kirsti Hamre Nilsen, Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag
Kirsti Hamre Nilsen

Innlegg fra Svein Otto Nilsen og Kirsti Hamre Nilsen, Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag: Ved utgangen av 2017 var det ca. 950 000 personer som mottok alders og uførepensjon her i landet.

Det er på tide at lønnsoppgjøret også skal handle om den urettferdighet som landets pensjonister blir utsatt for ved de årlige pensjonistoppgjørene.
Pensjonistene har gjennom mange år mistet kjøpekraft.
Grunnet 0,75 % regelen har alderspensjonistene fått en kjøpekrafts nedgang fem år på rad.

Stortingets intensjon var at pensjonene skulle reguleres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten. Regjeringen og Stortinget tenkte i forbindelse med innføringen av pensjonsreformen at pensjonistene skulle ha halvparten av den reallønnsveksten som lønnstakerne har.

For at dette skal skje, må derimot reallønnsveksten være 1,5 prosent. Det har den ikke vært de siste seks årene. Og de siste fire årene har reallønnsveksten vært så lav at alderspensjonene reelt sett har gått ned når vi tar hensyn til prisstigningen. Hadde vi regulert alderspensjonene med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst, slik Stortinget mente, ville pensjonen hatt en langt bedre utvikling de siste årene.

Pensjonistene må snart få tilbake forhandlingsretten på lik linje med arbeidstakerorganisasjonene. Pensjonistenes forhandlingsrett om regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner er erstattet av en drøftingsrett.

Pensjonistene har totalt mistet innflytelse over resultatet.

Avkortningen på 0,75 % regelen må fjernes. Pensjonister skal og må ha samme lønnsvekst som yrkesaktive. Det er også viktig at avkortningen av grunnpensjonen for gifte og samboere må fjernes helt.

Det er svært viktig at Pensjonistpartiet blir et sterkt parti etter Stortingsvalget 2021 med flere representanter på Stortinget.

Det skal vi sannelig klare.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Kirsti Hamre Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag