Trenger man fylkeskommuner

Svein Otto Nilsen

Innlegg av Svein Otto Nilsen (PP): Trenger man fylkeskommuner i et land med 5.5 millioner innbyggere?

Er tiden moden for å fornye norsk forvaltning for å redusere offentlige kostnader og byråkrati.

Fylkeskommunen og regioner har ikke tilstrekkelig legitimitet som selvstendig forvaltningsnivå. Fylkeskommunen og regioner har vært, og er, et unødvendig og fordyrende ledd i den offentlige forvaltning. Dette er signaler som ofte kommer fra folket.

Tørr noen å diskutere om man skal legge ned fylkeskommunene og regioner som selvstendig forvaltningsnivå, og fordele oppgavene mellom kommunene, staten og private?

Bare 31 prosent mener fylkeskommunen har en rolle å spille, mens 34 prosent svarer «ja» på spørsmålet «Har fylkeskommunen utspilt sin rolle»?
Den største gruppa av alle i spørsmålet om fylkeskommunens eksistensberettigelse er «vet ikke», med 36 prosent.

Én av årsakene er at mange rett og slett ikke vet hva fylkene driver på med. Fylkeskommunene er for lite flinke til å synliggjøre hva fylkeskommunene har ansvaret for og hva de betyr i hverdagen.

Tallene viser likevel at fylkene ikke står lengst frem i hodet på folk.

Alternativet til å ha fylker er trolig at man må mer interkommunalt samarbeid og dette er fullt ut mulig.

Selv om at jeg sitter i Trøndelag fylkeshus så tørr jeg kaste denne brannfakkelen.
Kunne man flyttet alle arbeidsoppgavene fylket har i dag over til kommunene og interkommunalt samarbeid.

Jeg vet at dette er som å «banne» i kirka, men noen må tørre å starte diskusjonen før et flertall opphever de nye fylkesgrensene som nylig ble etablert.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant
Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting