Kan søke om tilskudd til kommunalt rusarbeid

Kommunene kan nå søke på en ny tilskuddsordning innenfor rusarbeid. Illustrasjonsfoto.

Fylkesmannen i Trøndelag har mottatt kr. 36 286 381 til disposisjon til de Trønderske kommunene i 2020. Det skriver Fylkesmannen i Trøndelag i et nyhetsvarsel på sine nettsider.

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. Det er et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørende perspektivet i tjenestene, og gjennom denne nye ordningen kan kommunene ansette medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter.

Tilskuddsordningen er tidsbegrenset på inntil fire år, og det er kommunene selv som må søke om dette tilskuddet.