Krever miljøvennlig havsatsning

Av: Rie Aagaard, Trondheim Natur og Ungdom
Sofie Winsnes (t.v.), Simen Lysne, Asta Marie Plahte, Åsgeir Rise, Rie Aagaard (foto: privat)

Innlegg fra Rie Aagaard, leder av Trondheim Natur og Ungdom: Natur og Ungdom har avholdt landsmøte 5. – 8. januar på Haugetun folkehøgskole i Fredrikstad, hvor vi blant annet velger ny leder, og vedtar ny politikk og satsningsområder.

Skolestreikere fra Trøndelag samlet til landsmøte: Krever omlegging av olje- og oppdrettsnæringen

Ungdommer som brukte store deler av fjoråret på å arrangere skolestreik for klimaet er samlet på Natur og Ungdoms landsmøte. Delegasjonen fra Trøndelag er klar i sin tale:

– Regjeringa må gjøre som skolestreikerne har gjort over hele verden: lytte til vitenskapen. Vi unge krever klimahandling, og vi krever det nå, sier fylkesleder Sofie Winsnes fra Trøndelag Natur og Ungdom.

– Vi står i en natur- og klimakrise, og derfor har vi sammen med ungdommer over hele verden streiket. Det er på tide at ministeren tar oss på alvor, sier Åsgeir fra Trondheim Natur og Ungdom.

Venter dom i klimasøksmål mot staten

Sammen med Greenpeace har Natur og Ungdom saksøkt staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, som gir «enhver rett til et levelig miljø». Dom i saken som ble ført i Borgarting lagmannsrett er ventet i midten av januar. Etter det vil saken trolig gå til Høyesterett.  

– Verden har allerede funnet for mye olje og gass til å unngå de farligste klimaendringene. Å lete etter enda mer olje, i noen av våre mest sårbare og viktige havområder i Arktis, er et brudd med vår grunnlovsfestede rett til et levelig miljø. Nå håper vi bare dommerne i lagmannsretten er enige, sier Rie Aagaard, som er lokallagsleder i Trondheim Natur og Ungdom.

Krever miljøvennlig havsatsning

Som et nytt satsningsområde vil organisasjonen arbeide mer med å fremme miljøvennlig fiskeri og oppdrett.

– Sjømat kan være klima- og miljøvennlig mat, men da må det gjøres på naturens premisser. Vi må slutte å importere fór fra regnskogen, og legge oppdrettsanlegg inn i lukka anlegg. Da unngår vi de store miljøproblemene,sier Simen Lysne fra Trøndelag Natur Og Ungdom.