NAV og uakseptabel behandling av arbeidssøkere

Av: Anonym kvinne 54

Leserinnlegg: NAV og uakseptabel behandling av arbeidssøkere

Siden 1. juli 2019 har jeg vært ufrivillig uten arbeid, da mine arbeidsgivere ikke hadde økonomi til å engasjere meg videre.

Og jeg poengterer ufrivillig – fordi jeg i meldinger med pålegg, kamuflert som «oppgaver» fra NAV leser det motsatte.

I dag kom en ny oppgave, den består av pålegg om å søke minst fem jobber per uke -samtidig tillater NAV seg å komme med trussel om bortfall av dagpenger dersom jeg ikke utfører den.

I mitt svar til NAV skriver jeg at jeg umulig kan søke fem jobber i uken, da jeg ikke er kvalifisert for så mange utlyste stillinger som fem i uken.

Jeg har sju års universitetsutdanning, men har ikke hatt fast jobb siden 2005, da jeg ble oppsagt på grunn av overtallighet. Siden har jeg tatt master og jobbet på spreng, ofte 150% i lange perioder. Jeg har dessverre kun fått vikariater og engasjementer, men ønsker mest av alt 100% fast stilling. At det foreløpig ikke har lykkes å få jobb, fast eller ikke, kommer av sterk konkurranse om ledige stillinger i min i bransje, med 50-60 søkere til hver stilling.

Å søke jobber jeg er overkvalifisert til har jeg sluttet med, da disse er enda vanskeligere å få. Trolig fordi jeg med min CV signaliserer at jeg ikke blir lenge i en slik jobb.

I kommunikasjon med veileder i NAV i såkalt arbeidsplan oppgir jeg at jeg søker alle jobber jeg er kvalifisert til – også utenbys, er i kontakt med tidligere arbeidsgivere om vikariater og bruker hele mitt nettverk for hva det er verdt. Men NAV er ikke fornøyd.

Jeg er oppdatert på søknadsskriving, har en svært utfyllende CV og mange referansepersoner som snakker varmt for meg.

At jeg gjør absolutt alt som står i min makt for å få jobb, må for NAV være innlysende – likevel er jeg satt i bås med de ytterst få av arbeidssøkere som ønsker å motta dagpenger uten å arbeide.

I stedet for å tilby hjelp eller støtte, gir NAV meg ekstra belastning med sine pålegg og trusler. Med en elendig privatøkonomi på grunn av dagpenger som ikke strekker til for betjening av lån og betaling av regninger, er hverdagen vanskelig nok uten NAV pustende i nakken.

Har NAV en mal med formuleringer veilederne sender alle arbeidssøkere? Spesielt utformet for de som unnlater å søke jobber?

Hvordan kan NAV tillate seg å legge sten til byrden med mistenkeliggjøring og trusler?

Det er helt uakseptabelt av NAV å sparke folk som ligger nede.

Hilsen anonym kvinne 54
(da det ikke vil fremme mitt kandidatur som jobbsøker å stå frem med navn)