Bompenger for elbiler fra 1.mai

Arkivbilde

Styringsgruppa for Miljøpakken har bedt bompengeselskapet Vegamot forberede innføring av halv bomavgift for elbiler i Trondheim fra 1. mai neste år.

Det er den kraftige veksten i antallet elbiler som gjør at man nå vurdere å innføre 50 prosent elbiltakst, også kalt redusert rabatt for elbil, fra neste år, skrive adressa.no (for abo).
Elbiler er i dag fritatt for avgift i bomringen.

For å få innført bompenger for elbiler må bomselskapet først søke Statens vegvesen om innføring av elbiltakst. Statens vegvesen forbereder så en sak for politisk vedtak.

Dersom bomavgiften blir behandlet og vedtatt i fylkestinget og bystyret i Trondheim i februar/mars neste år, kan 50 prosent takst for elbil innføres fra 1. mai 2020. Stortinget har vedtatt at 50 prosent er makstakst for elbiler, skriver adressa.no (for abo).

På grunn av elbiløkningen er bompengeinntektene på E6 øst lavere enn budsjettert. Det kan bli krevende å få inn nok bompenger på E6 til Stjørdal innen 2023. Veibyggingen her skal være nedbetalt innen 15 år og senest ved årsskiftet 2023/2024.

Miljøpakken mener at det er mest oversiktlig for trafikantene å innføre takst for elbiler samtidig i de to bomsystemene Miljøpakken og E6 øst.