Disse deler på 750.000,- av Dugnadsfondet

Natteravnene har søkt midler fra Dugnadsfondet (Bildet er tatt i en annen sammenheng)

Torsdag skal Utvalg for Oppvekst og kultur vedta hvem som skal tildeles midler fra kommunens dugnadsfond i 2019.

Det har kommet inn 25 søknader og virksomhetsleder for virksomhet kultur innstiller på at 21 av søkerne skal få støtte.

Årsoverskudd

Det var i forbindelse med disponering av årsoverskudd i 2018, at kommunestyret vedtok å avsette 750.000 kroner til dugnadsfond. Kommunestyret la i 2018 føringer hvordan midlene skulle anvendes og tildelingskriterier ble vedtatt av utvalg for oppvekst og kultur 1. november 2018.

De samme kriterier er videreført for dugnadsfond 2019, og kommunestyret vedtok at man foretar samme saksbehandling slik at utvalg for oppvekst og kultur foretar endelig tildeling, og til å benytte disposisjonsfondet avsatt som dugnadsfond 2019.

Ordningen har vært annonsert på kommunens hjemmeside, facebook og i noen lokale medier, og søkere måtte anvende elektronisk søknadsskjema via kommunens hjemmeside.

21 av 25

Det er mottatt 25 søknader, med en total søknadssum på ca 1,3 millioner kroner. Virksomhet kultur har gjennomgått alle søknader, i noen tilfeller etterspurt tilleggsopplysninger.

Tilsammen er 21 søknader foreslått tildeling. Av de avslåtte er to av søknadene tildelt støtte fra prosjekttilskudd på samme tiltak, en søknad er ufullstendig og en søker som også ble tildelt støtte fra dugnadsfond 2018 har ikke levert sluttrapport for dette og er dermed ikke behandlet.

Disse innstilles for tildeling:

Hommelvik natteravnHyggekveld, rekruttering kr              10 000,00
Smiskaret VelLekeplass kr           100 000,00
Markabygda VelLekeplass kr              50 000,00
SkogskaranUtstyr kr              15 000,00
Sveberg VelMultisportsbane kr              60 000,00
Hommelvik skytterlagRehabilitering hus kr              50 000,00
CappellaRevymusikal/rekruttering kr              20 000,00
Hommelvik TurnforeningTurnmatte (airfloor) kr              20 000,00
Malvik Turn og RGDrakter kr              40 000,00
Hommelvik HåndballRekruttering/KikcOff kr              25 000,00
Mostadmark SkytterlagStandplass kr              60 000,00
Malvik SkytterlagNytt skivehus kr              42 500,00
Værnesregionens ParkinsonforKurs og utstyr kr                5 000,00
Malvik ILIdrettens dag kr              25 000,00
Malvik IL FotballJentefotball kr              60 000,00
NonstadlagetNy dør kr              10 000,00
VidarhallRehabilitering   kr              60 000,00
Sentrum VelLeikeplass kr              35 000,00
Hommelvik MusikkorpsRekruttering kr              20 000,00
Naustmarka VelLys langs gangsti kr                7 500,00
Malvik Jeger og FiskUtstyr kr              35 000,00
 
   kr           750 000,00