Vi vokser mest

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Malvik vokser mer enn nabokommunene i løpet av årets 10 første måneder.

Per 31.oktober er det registrert 14.141 innbyggere i Malvik, noe som er en økning på 101 personer siden 1.januar i år. 55 av disse er såkalt fødselsoverskudd, øvrige er økt tilflytting.