Stopper planene om ungdomsskolen

Utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging har vedtatt å stoppe saken om bygging av ny ungdomsskole på Vikhammer.

I et møte på rådhuset i Hommelvik i dag kom de folkevalgte frem til at saken måtte stoppes.

-Vi har kommet fram til at saken må stoppes inntil alle forhold er vurdert, sier leder av ARESAM, Bernt Ole Ravlum (AP) i en kommentar.

-Den nye Vikhammer ungdomsskole skal være en vital del av Vikhammer sentrum og da må vi planlegge for hele området, fra den videregående skolen og helt bort til barneskolen.

-Her må vi klare å ha to tanker i hodet på en gang, sier Ravlum.

-Vi bygger for tusenvis av elever i et 30-50 års perspektiv og da må vi ta oss tid. Kanskje et halvår, kanskje ett helt år, sier han.

-Jeg forstår det er mange som er skuffet over dette, men nå er det viktig at alle avdelinger og brukere fra idretten blir hørt og tatt med på råd, sier han.

I vedtaket heter det at «Utvalg for ARESAM konstaterer at saken rundt plassering av ny Vikhammer Ungdomsskole skaper stort engasjement i lokalmiljøet, det har kommet tilbakemeldinger fra flere miljø, som med ulik tilnærming etterlyser dialog og større grad av medvirkning før endelig plasseringsvedtak fattes.»

Rådmannen får fullmakt til å vurdere inndeling av planområdene på en slik måte at fremdriften for Vikhammer ungdomsskole ikke blir unødvendig forsinket, heter det i vedtaket.