AtB endrer i tilbudet

I forbindelse med ruteomleggingen den 20. januar gjør AtBendringer i kollektivtilbudet i Trondheimsregionen. 

Det nye kollektivtilbudet i Trondheimsregionen har vært i drift i snart fire måneder. I denne perioden har AtB fått mye informasjon om hvordan det nye nettverkssystemet fungerer i praksis både for kollektivreisende og øvrig trafikk i regionen. Basert på ny informasjon, ferdigstillelse av infrastruktur og tilbakemeldinger fra kunder gjøres det nå enda flere tilrettelegginger i kollektivtilbudet, skriver AtB i en pressemelding.

Endringer på linje 70 til Hommelvik og Stjørdal

Dagens tilbud på linje 70 med 20 og 40 minutters frekvens på kveldstid og deler av helgen endres på grunn av utfordringene med korrespondanse med metrobusslinjene på Strindheim. Denne frekvensen økes fra 20. januar til hvert 20. minutt også etter kl. 20 på hverdager og lørdager. I følge AtB skal det da være en korresponderende avgang videre fra Strindheim når metrobusslinjen ankommer dit. Det blir ingen endring av tilbudet på søndager. 

I rushtiden (mellom 07:00 og 09:00, og mellom 14:00 og 17:00) vil linje 70 ha avgang hvert 10. minutt som det er i dag. 

Endringer på linje 79 fra Vikhammeråsen

For linje 79 blir det en endring i trasé på kveldstid og søndag. Bussen har tidligere betjent holdeplassene mellom Klokkerplassen og Nedre Humlehaugen vest på kveldstid og søndag, men vil etter ruteomleggingen kjøre FV950 (gamle E6) gjennom hele dagen fra 20. januar. 

Allerede i appen

Allerede nå kan du søke opp de nye rutene i reiseplanleggeren på AtB.no eller i appen AtB Reise. 
Du kan også søke opp rutetabeller på AtB sine nettsider fra uke 51.