Ny E6 gjennom Malvik Kommune

Av: Fritz Olav Bade (H)

Innlegg fra Fritz Olav bade (H): Det har i lengre tid vært mye frem og tilbake om hvor og hvordan ny E6 skal bygges gjennom Malvik Kommune, og spesielt forbi Hommelvik.

Siste uke og denne uke har Nye Veier og Malvik Kommune arrangert folkemøter 4 kvelder på Vikhammer og i Hommelvik.

Den presentasjon som ble gitt der, synes å være grundig og veldig bra fremført.

Noen fakta om tunnel og dagløsning forbi Hommelvik:

Statistikken sier at det er større ulykkesfrekvens i tunnel enn dagløsning, spesielt der hvor  tunnelene kommer tett. Dette er påpekt fra Vegdirektoratet 25/3-2019.

I dag er det 71 hus som er i gul og rød støysone forbi Hommelvik. Med dagløsning og 110-grense forbi Hommelvik, vil det i 2045, med dobbelt så stor trafikk som i dag, være 76 hus i gul og rød sone. Med tunnel vil 56 hus være i gul og rød sone. Korntrøberget vil få mere støy med tunnel, enn uten, da støy fra tunnelutløpet vil forplante seg til Korntrøberget. Det vil bli iverksett nødvendige tiltak for de hus som blir berørt. Dvs at de 71 hus som i dag har støy fra E6, vil få mindre støy etter at ny E6 er utbygd.

Med 110-sone på veien, vil det bli berørt noe mere dyrket mark under byggeperiode, men når veien er ferdig, vil 40 mål mere bli berørt. Under byggeperiode vil 218 mål ekstra bli berørt, for det meste pga stabiliseringstiltak. Med 110-sone vil det bli nydyrket 40 mål ekstra, dvs at det areal dyrket mark som kommer bort, vil være det samme med 90-sone og 110-sone. Det permanent, berørte areal dyrket mark blir 198 mål vs 238 mål. Nydyrking blir 93 mål vs 133 mål.  Total netto bortfall av dyrket mark blir 105 mål uansett 90- eller 110-sone.

Med tunnel-løsning forbi Hommelvik, vil det måtte transporteres 170 000 m3 , tilsvarende 11 500 lastebillass, mere masse ut av området, og kjøres på deponi.

Når en tunnel blir stengt pga vedlikehold eller ulykker, er det plan at man leder trafikken over i den andre tunnel, og at trafikk fortsatt vil gå på ny E6. Viss man velger tunnel forbi Hommelvik, vil det ikke være plass nok mellom tunnelene til at dette kan gjøres. DVS at man forbi Hommelvik må bruke gammel E6 fra Hell over Geving, til Storsand som omkjøring, selv med ny E6 rett forbi Hommelvik. Dette vil føre til fortsatt stor trafikal belastning for Hommelvik Sentrum.

Undertregnede vil aldri støtte en løsning som vil føre til:

Flere trafikk-skadde og drepte.

Dårligere trafikale løsninger

Mere trafikk gjennom Hommelvik Sentrum

Større byggekostnader, og derav lengre bompengeperiode

Jeg vil støtte:

Ny E6, som foreslått, med dagløsning forbi Hommelvik

110-sone

Mest mulig og best mulig vei, for minst mulig penger (bompenger)

Nå bør vi klare og lande denne saken, slik at ny E6 gjennom Malvik er ferdig i løpet av 2025.

Fritz Olav Bade
Kommunestyrerepresentant Malvik Høyre
Medlem ARESAM