Ikke fornøyd med kollektivtilbudet

Per Olav Bjørgum (MDG)

Kommunestyrerepresentant for MDG, Per Olav Bjørgum, er ikke fornøyd med kollektivtilbudet og ber ordføreren og kommunen om å rette en formell henvendelse til AtB.

-Vi trenger et bedre kollektivtilbud og det var et håp at endringer fra i høst skulle gi et løft.

-Noen steder har det nok også blitt en bedring, men ikke for alle. For det første er det fortsatt sonegrense i Muruvik slik at billett fra Hommelvik til Hell (8km) er dobbelt og periodebillett ca 1.5 gang så dyr som fra Muruvik til Ler (55km). Dette oppleves ufornuftig og hever terskelen for å bruke kollektivt i stedet for bil, skriver Bjørgum i en interpellasjon til kommunestyret.

-I tillegg er relativ tomme busser mellom f.eks Malvik og Stjørdal fordi de er dimensjonert for passasjerer mellom Malvik og Trondheim. En lavere pris vil dermed føre til økt antall passasjerer og inntekter uten økte kostnader.

-For det andre så er det lagt opp til at buss fra Malvik til Trondheim går til Strindheim og så må man bytte for å komme videre. Det er helt greit når man på dagtid skal inn i Trondheim. Men det er ikke greit når man skal ut fra Trondheim og til Malvik, spesielt på kveldstid. Bussen er gjerne forsinket og man mister neste buss, nr. 70 til Malvik.

-Alternativer er å ta en tidlig nok buss så man er sikker på å rekke neste, og det er ikke morsomt å vente på overgang til neste buss i 20-30 minutt på en mørk og ensom holdeplass. Mange velger dermed bilen.

-For det tredje er det ikke mulig å komme seg til Trondheim på Søndag morgen før kl.10.15 som gjerne er for sent. Da blir det å bruke bil.

-Noen elever har busskort gjennom skolen, men det gjelder ikke på kveldstid. Da må elever på kulturskolen, idrett osv.. enten kjøres eller betale et eget busskort i tillegg. Det er også sånn at mange elever blir kjørt til skolen fordi de ikke har rett til skoleskyss og foreldre syns det er for utrygt at elevene skal gå eller sykle. Da vet vi at bilen også blir brukt til jobb. Det er derfor fornuftig at rett til skoleskyss styrkes.

-Det er kommet kraftige reaksjoner på busstilbudet fra brukerne. Selv med fradrag for at man trenger tid til å venne seg til endringer så er det et klart signal om at tilbudet ikke er bra nok. Vi har som mål å redusere biltrafikk spesielt inn til Trondheim og dette er avtalt gjennom byvekstavtalen og i denne avtalen ligger også mulighet til midler for tiltak. Skal vi få flere til å reise kollektivt er ikke dagens tilbud bra nok.

-Spørsmålet er: Kan Malvik kommune henvende seg fromelt til Trøndelag fylke og kreve et bedre tilbud, skriver Bjørgum.

-Forslag til vedtak: Malvik kommune henvender seg formelt til Trøndelag fylkeskommune og påpeker svakhetene med dagens tilbud og fremmer følgende forslag:

  • Buss linje 70 skal alltid gå helt til sentrum i Trondheim
  • Det skal tilbys flere avganger på kveld og helg.
  • La skolebusskortet gjelde også på kveld
  • Vurdere en utvidelse av skoleskyss til å gjelde flere elever
  • Endre systemet med sonegrenser.