Dialogmøte om språkbruk og holdninger

Dialog om holdninger: (f.v.) Maiken Grønvik, Silje Tronstad, Terje Fossum og Joachim Eidem Olsen. Bak (f.v.) Ragnhild Vik og Trude Bekkavik

I august hadde kommunen et Kick-off med fokus på holdninger og holdningsskapende arbeid.

Nå ønsker både ungdommen, politiet og kommunen å fortsette dette arbeidet og inviterer til dialogmøte onsdag 13.november.

-Vi opplever at det er mye dårlig ordbruk blant ungdommen, særlig i måten vi snakker med og om hverandre, sier Silje Tronstad (15) fra Vikhammer.

-Vi hører jo mye på de som er voksne og tar kanskje etter dem, sier hun.

-Jeg bannet en del uten å tenke så mye på det, men etter at jeg ble oppmerksom på det, har jeg skjerpet meg, sier SLT-koordinator Tude Bekkavik, som også jobber ved ungdomshusene i kommunen.

-På e-sporttreningene har vi så og si sluttet å banne etter at vi har snakket en del om det og påpekt det som er uheldig, forteller Maiken Grønvik (15) fra Saksvik.

-Det gjelder å være konsekvent, sier hun.

Nå ønsker ungdommene, sammen med politiet og kommunen å invitere alle som jobber med barn og unge, inne idrett og kultur, på skole og ellers til et dialogmøte hvor formålet vil være å sette ned en gruppe som skal drive det holdningsskapende arbeidet videre.

-Dette handler om alle, i hele Malvik, alle foreldre og unge. Lensmannen i Værnesregionen og politikontaktene står selvsagt bak og støtter dette arbeidet. Vi støtter arbeidet med at stygg språkbruk ikke er greit, sier politikontakt i Malvik, Ragnhild Vik.

-Vi skal forsøke å få på plass en plattform med felles verdier når det gjelder språk, holdninger og oppførsel, sier Trude Bekavik, og siterer følgende slagord:

Vær for andre og hverandre!

Dialogmøtet om holdningsskapende arbeid er på Hommelvik Ungdomsskole, onsdag 13.november.