Stiller spørsmål om Sandfjæra barnehage

(Foto: privat)

Fritz Bade fra Høyre har meldt en interpellasjon til ordfører vedrørende Sandfjæra Barnehage, som han ønsker blir tatt opp i neste kommunestyremøte.

Der skriver han at han ser med bekymring på nyheten om at Sandfjæra Barnehage er gjenstand for setningsskader. I den forbindelse ønsker Bade å få svar på følgende spørsmål:

1.       Er det noen fare for at selve barnehagen kan bli utsatt for skade?

2.       Hvorfor valgte man entreprise som ikke inkluderte masseutskifting, når andre tilbydere anbefalte dette, og priset dette inn? Ble denne vurderingen gjort av kommunens egne folk, eller var det ekstern fagkompetanse som konkluderte med at masseutskifting ikke var nødvendig?

3.       Hvilke kostnader kan dette påføre Malvik Kommune på kort og lang sikt?

Fritz Bade (H) håper ordføreren kan svare ut dette i kommunestyremøte.

Forslag til vedtak

Videre håper han at kommunestyre kan være med på følgende vedtak: 

-Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en fullstendig redegjørelse med oppdatert status i saken, med et overslag over kostnader og hvilke tiltak som er gjort, og som må gjøres, vedrørende setningsskader på Sandfjæra Barnehage, til kommunestyremøtet 9. desember 2019.