143 ledige i Malvik

I oktober var andelen helt ledige i Trøndelag på rekordlave 1,7 prosent. Dette tilsvarer 4 240 personer og er 118 færre ledige enn på samme tid i fjor.  

For Malvik kommune sin del er tallet 143 helt ledige, noe som utgjør 1,9 % av arbeidsstokken. Dette er en endring på hele 3 % i forhold til samme tid i fjor.

– Det er positivt at ledigheten holder seg lav, samtidig gir det utfordringer for virksomheter som sliter med å få tak i nok kompetanse. Bedriftenes behov for arbeidskraft gir gode muligheter for de som ønsker seg jobb. Vi oppfordrer virksomheter som trenger folk å tenke kreativt rundt rekruttering. Det er mange som med opplæring eller litt tilrettelegging kan gjøre en god jobb, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Trøndelag.  

Nærmere 33 000 nye stillinger 

Hittil i år er det lyst ut 32 660 stillinger i fylket. Det er en økning på fem prosent fra samme periode i fjor. Om lag en femtedel av stillingene som lyses ut er innenfor helse, pleie og omsorg, mens 16 prosent er innenfor bygg og anlegg.  Stillingstilgangen har økt med 22 prosent innenfor kontorarbeid og 12 prosent både innenfor barne- og omsorgsarbeid samt ingeniør- og ikt-fag.  

-Stillingstilgangen bekrefter at etterspørselen etter arbeidskraft er høy. Arbeidsmarkedet i Trøndelag går godt og det er behov for kompetanse innenfor de fleste næringer, sier Wigum.