Folkemøte på Rampa om fjæra

Innlegg av Silje B. Wikmark, og Astrid J. Eggen: Sentrum Vel hadde tirsdag kveld, 29.oktober invitert til folkemøte på Cafè Rampa i Hommelvik om sentrumsplanen og bygging i fjæra.

Flere hadde møtt opp, særlig fra politikernes side, Ordfører Trond Hoseth (AP), leder for ARESAM Bernt Ole Ravlum (AP), Liv Aksnes (AP), Ketil Sivertsen (SP), Rikard Spets (FrP) og Fritz Bade (H) – mens det var få andre som hadde møtt opp.  

Astrid J. Eggen fra Sentrum Vel ønsket velkommen og innledet folkemøtet, og fungerte som ordstyrer under hele møtet.

Første innlegg var ved Terje Hansen, på vegne av Sentrum Vel, viste noen planer og fortalte om hva Velforeningen ønsket seg.

Blant annet grøntarealer rundt Stasjonsfjæra, og viktigheten av å ikke bygge her, men å heller skape rekreasjonsområder for barn og voksne med tennisbaner, skateboardpark osv. Han snakket også på å få senket jernbanen, og å gjøre fjæra og grøntarealene mer tilgjengelig, og at vi må bruke massene fra den nye togtunnelen fra Hommelvik til Ranheim i Hommelvik, til f.eks en tange ved Djupvasskaia.

Terje Hansen, på vegne av Sentrum Vel, snakket også en del om parkering i sentrum, og at velforeningen har vært i kontakt med både legesenteret, barneskole og idrettslaget for å få til gode løsninger for alle. 

Neste taler var sivilarkitekt Leif Arne Skei, fra Asplan Viak som fortalte at kommunen har bestilt en utredning på kr 750 000,- for å se på hva de kan gjøre med tomtene og arealene som de eier i dag.

For eksempel er rådhuset delt opp i 5 deler i dag, noe som ikke er gunstig, samt at det er kommunen som eier mesteparten av tomtene i sentrum og må gå foran som et godt eksempel når sentrum skal revitaliseres. Asplan Viak har ikke fått i oppgave å se på Stasjonfjæra, men var tilstede for å høre på alles meninger. De syns også det er viktig med en helhet, og ser på et knutepunkt og nedsenkingen av jernbanen som viktige elementer. Skei var positiv til Hommelvik, og mente ikke at noe var for seint, men at det derimot kunne være et fint tidspunkt å se på hva Hommelvik Sentrum skal bli. Han trakk også frem at grøntarealer er mer i fokus nå enn det har vært tidligere, og bør være med på videre tanker.

Sistemann ut var Kåre Hagerup fra Næringsforeningen. Han sier det går godt i Hommelvik – men også at det kan gå enda bedre. Han er enig med de andre at man må tanke helhetlig, man må være smarte – ta i bruk tunellmassene, en må se på knutepunkter – både for tog og vei, og en må få med næringslivet også, og etterlyser Næringslivets Hus i Malvik.

Det ble videre diskusjoner da det åpnet for ordet fritt, og det ble diskutert om Malvik kommune var en ja eller nei kommune, hvor kommunen selv svarte på at det var viktig å ha gode begrunnelser både for ja og nei, og at når en sier nei, så betyr det ja til noe annet. Det ble også snakk om at sentrumsplanen ikke fungerer, og at den må revideres. 

Mange har i det siste snakket om fjæra, og var spente på om det blir bygging eller ikke, og om det er for sent å gjøre noe. Det var mange delte meninger om dette, men alle var enige om at man måtte se helheten i sentrumsplanen og på knutepunkt og overgang til tog, så gjenstår det fortatt å se om det blir bygging.

Der ble sagt at Bane Nor og Hommelvik Sjøside har gått sammen og danner Hommelvik Stasjonsby, så de fleste ble spente på hva dette innebar. Asplan Viak informerte at de kommer gjerne tilbake til et nytt folkemøte når de har mer å presentere, mens kommunen takket velforeningen for initiativet til folkemøte.

Velforeningen var også fornøyd med kvelden og med informasjonen som ble delt, og ønsker flere velkomne til nye møter. Velforeningen er også for tiden uten leder, og håper noen som er interesserte i sentrum kan ta kontakt.  

Sentrum Vel vil også jobbe for framover at det blir opprettet en arbeidsgruppe som skal se nærmere på bevaring av Hommelvik-fjæra. 

Silje B. Wikmark, sekretær i Sentrum Vel og
Astrid J. Eggen, styremedlem i Sentrum Vel.