Utsatte saken

Da utvalg for Areal og Samfunnsplanlegging behandlet saken om plassering av den nye Vikhammer Ungdomsskole foreslo Arbeiderpartiet og Senterpartiet at saken skulle utsettes.

Endringsforslaget som ble enstemmig vedtatt

-Saken utsettes og ARESAM ber rådmannen gå i dialog med Malvik idrettslag for å komme fram til hvordan man løser utfordringene med erstatningsareal for de ulike plasseringsalternativene av ungdomsskole som er lagt fram til politisk behandling. Løsningen må være av en slik karakter at det kan inngås som en forpliktende avtale mellom kommunen og idrettslaget som kan signeres så snart plasseringen av skolen er endelig vedtatt i kommunestyret.

Saken legges fram til neste ARESAM.

Utvalget viser også i denne sammenhengen til vedtak fra sentrumsplanen for Vikhammer:

Kommunestyret forventer at rådmannen har en god dialog med idrettslaget rundt erstatningsareal og klubbhus. Vi legger til grunn at det inngås en avtale knyttet til erstatningsareal for dette så snart tomtevalget og løsning for ny ungdomsskole er gjort.

Les også: Her vil rådmannen bygge ny ungdomsskole

Kommunalsjef Anne Irene Enge advarte om at dette ville forlenge byggetida av den nye ungdomsskolen. (Saken fortsetter under annonsen)

Ravlum har ikke bestemt seg

Leder for ARESAM-utvalget, Bernt Ole Ravlum, fremmet forslaget.

-Det jeg greier å lese av alt engasjement fra flere hold i denne saken viser at her har vi kanskje ikke lyktes med denne prosessen som vi la opp til, nemlig at vi må være veldig nøy på at de som nå føler at de mister noe, skal sitte igjen med en opplevelse av at de har blitt hørt. At vi har lyttet til argumentasjonen og at de har vært med i prosessen.

Er du da enig i at den nye ungdomsskolen skal ligge der den nå er foreslått?

-Jeg har ikke noen slags greier om hvor den skal ligge. Nå må vi sørge for at ingen føler seg trampet på, sa Bernt Ole Ravlum etter at vedtaket var fattet.

Høyres Fritz Bade spurte om Ravlum var habil i behandlingen av saken i og med at han var ansatt i skolen.

Både utvalgsmedlem og tidligere rådmann Roy Jevard (SP) og ordfører Trond Hoseth slo fast at ansatte i kommunen var habile i saker som gjaldt deres egen arbeidsplasser og Hoseth påpekte at slike spørsmål burde vært sendt inn til rådmannen på forhånd.