Lettere å søke sosialhjelp helt elektronisk

Ann-Kristin Larsen (t.v.) og Eline Myrmo

NAV Malvik, som kommune nr 100, har nå innført digital løsning slik at innbyggerne i Malvik kan sende digitale søknader på sosialhjelp.

-Løsningen har mange fordeler og gjør at man slipper å fylle ut papirskjema, skrive ut vedlegg å sende inn, forteller leder ved NAV-Malvik, Ann-Kristin Larsen.

-Den nye digitale løsningen er allerede i funksjon og gjør det enkelt for brukerne å laste opp for eksempel et vedlegg. De fleste har jo en smarttelefon så da er det bare å ta bilde og laste det opp i søknaden, forteller avdelingsleder, Arbeid og Velferd, Eline Myrmo.

Saksgang

Med det nye systemet kan søkerne følge saken sin via nettet og underveis i søknadsprosessen «snakker» løsningen med Altinn og andre sentrale datakilder om inntekt, skatt og andre viktige forhold for sosialhjelp-søknaden.

-Vi ligger ganske stabilt på i overkant av 300 personer som mottar sosialhjelp i Malvik. Noen av disse får engangshjelp, andre er inne under mer langvarige løsninger, forteller Ann-Kristin Larsen.

-For å benytte den nye tjenesten må man ha bank-ID og logge seg inn via NAV sin hjemmeside. Saksbehandlingstiden for sosialhjelp er på ca to uker og den vil ikke endres med den nye ordningen, men vi vil få frigjort tid som vi kan bruke til oppfølging, sier Eline Myrmo.

Her kan du se mer info om den nye ordningen (ekstern lenke)