Podkast om Flyktninger, Psykisk Helse, Kommunestyret og Fotball

Røster i Malvik har ikke høst- (eller røst-) ferie og babler i vei.

Denne gangen er det om 70 nye flyktninger på vei til Malvik. Vi snakker om verdensdagen for psykisk helse og vi er innom det nye kommunestyret som møtes 14.oktober.

Fotball er også et interessant, men lite kontroversielt tema vi tar opp denne gangen.