Sprengningene i Muruvik må stoppe

Geir André Engesbak

Innbyggerne i Muruvik fortviler. Sprengningene på tomta til Muruvik industripark skulle opphøre i mai, men arbeidene fortsetter.

-Konsekvensen er store rystelser og setningsskader på hus og eiendom, uten at noen påtar seg ansvar eller erstatning blir gitt, forteller Geir André Engesbak, leder av Muruvik vel

-Tillatelsene til arbeidet gikk ut i mai, men det ser ut til at det fortsetter. Vi har kontaktet entreprenøren, kommunen, ja til og med Politiet, uten at noe skjer, sier han.

-Aller helst skulle i ha fått stoppet hele prosjektet og tilbakeført området slik det var. Vi har nok industriområder på Sveberg.

Mange innbyggere reagerer nå på det arbeidet som gjøres og flere synes grensa for hva de skal tåle er nådd.

Arbeidet skal stoppes inntil videre

Kommunalsjef Anne irene Enge

Malvik kommune har vært i kontakt med entreprenøren og gitt beskjed om at arbeidet må stoppes. Det er ikke lenger gyldig tillatelse til videre arbeid i Muruvik næringspark. Videre arbeid med ferdigstillelse av området må omsøkes.

-Denne uka har vi mottatt søknad om ferdigstillelse av tiltaket og den er til behandling nå, forteller Kommunalsjef samfunnsutvikling og tekniske tjenester Anne Irene Enge i Malvik kommune.

-Vi har hatt dialog med tiltakshaver og har vært tydelige på kravet om tillatelse til videre arbeid. Vi har sagt at driften er ulovlig og at forholdet må bringes i orden, forteller hun.

Hele Muruvik under press

Det er aktiviteten i dette området innbyggerne i Muruvik reagerer mot

Innbyggerne i Muruvik opplever et press på bygda fra flere kanter.

-Vi har flere episoder på havna der det har vært utført støyende arbeid. Noe av dette er politianmeldt. Det har blitt mer trafikk i forbindelse med bygginga av Forsvarets tankanlegg.

-Mellomlagringa av søppel er en sak for seg hvor det spres ubehagelig lukt og flueplager over hele bygda, så det er mye rundt oss som forsurer bomiljøet akkurat nå, forteller Geir André Engesbak, til Malviknytt.