Mattilsynet har opphevet restriksjoner

Floghavre (Foto: Jan Haerer/Pixabay)

To gårder i Malvik er nå fjernet fra det offentlige Floghavreregisteret.

På den ene av gårdene har det vært registrert med floghavre siden 1986, og siste funn var i 2007. Det ble siste gang sprøytet mot floghavre i 2013. Mattilsynet gjennomførte i sommer en kontroll av kornarealet på hele eiendommen, og ingen floghavreplanter ble funnet.

På den andre eiendommen ble det ifølge floghavreregisteret registrert floghavre i 1985, og siste funn var i 2005. De siste årene har det blitt dyrket gress på eiendommen. Det ble i sommer gjort en befaring på arealet, med fokus på kantene. Det ble ikke funnet floghavreplanter på eiendommen.

Opphever restriksjonene

Etter andre gangs offentlig kontroll fatter Mattilsynet vedtak om oppheving av restriksjoner På bakgrunn av offentlig kontroll av eiendommene to år på rad uten funn av floghavre, fjernes eiendommene det gjelder fra det offentlige floghavreregisteret. Restriksjoner som har vært pålagt eiendommene opphører i det eiendommen tas ut av registeret.

Fakta om Floghavre

  • Floghavre er et ugras som er vurdert som så skadelig for norsk korndyrking at det er underlagt egen forskrift.
  • Floghavre gjør skade ved å konkurrere med kulturplantene om næring, lys og vann.
  • Mye floghavre i åkeren fører derfor til redusert avling, mer bruk av plantevernmidler og økte kostnader.
  • Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte vedtak for å gjennomføre bestemmelsene i forskrift om floghavre.