Gjorde stas på 50-årskonfirmanter

Denne gjengen ble konfirmert i Malvik kirke i 1969. Foto: privat

Under en gudstjeneste i Malvik kirke søndag, ble det gjort ekstra stas på de som ble konfirmert i for 50 år siden.

De var spesielt invitert til kirka søndag og ble presentert under gudstjenesten.

Det ble også en aldri så liten «overhøring» med prostiprest Dagfinn Slungård.

Kunne fortsatt salmevers

Salmeversene som ble pugget 50 år tilbake fortsatt satt godt i hukommelsen, de fikk bevise det med å synge første verset av «Alltid freidig».

Etter gudstjenesten ble det festmiddag for jubilantene i kirkestua. Det var en fullsatt kirke på Malvik søndag, med dåp av fire barn og feiring av 50-årskonfirmanter.

Noen av årets konfirmanter hjalp til under gudstjenesten og hadde også baket kaker og boller til kirkekaffen.