Reagerer på ulovlig bruk av kommunevåpenet

Malvik kommune reagerer på ulovlig bruk av kommunevåpenet

Malvik kommune har i et brev til redaksjonene i Bladet, Fjell TV og Nea Radio, påpekt ulovlig bruk av Malviks kommunevåpen under dekning av kommunestyre‐ og fylkestingsvalget 2019.

-Malvik kommune har ikke etablert et eget reglement for bruk av vårt kommunevåpen, men vi tar utgangspunkt i og forholder oss til Veileder til normalreglene for bruk av fylkeskommuners og kommuners våpen og flagg, skriver Malvik kommune i et brev til de tre redaksjonene.

I veilederen står det at kommunene har enerett til å bruke sine våpen og flagg som kjennetegn/identifikasjonsmerke, for eksempel på dokumenter, i annonsering osv.

-Ingen andre enn kommunen kan bruke våpenet og flagget som sitt eget merker eller for å kjennetegne seg eller sin virksomhet. (saken fortsetter etter bildet)

Malvik kommune reagerer på ulovlig bruk av kommunevåpenet

Ikke søkt om tillatelse

Derimot kan kommunen gi andre en tillatelse, i hvert enkelt tilfelle, til å bruke våpenet, skriver Malvik kommune

-En slik tillatelse ble ikke gitt til dere i forkant av bruken, skriver Formannskapssekretær, personal og stab, Sissel Langås i brevet til redaksjonene.

-Vi ber om at dersom dere ved en senere anledning har et ønske om å bruke vårt kommunevåpen, må det i forkant sendes inn en søknad om dette, slik at vi kan vurdere om det er i tråd med ovennevnte veileder, heter det i presiseringen fra kommunen.

I valgkampen ble det også kjent at Malvik kommune ba partiet Demokratene i Malvik om å fjerne kommunevåpenet fra partiets valgprogram, og da med umiddelbar virkning. (saken fortsetter etter bildet)

Nea Radio brukte flere kommunevåpen i sin valgdekning

Beklager og rydder

En av redaksjonene som har benyttet Malvik sitt kommunevåpen er FjellTV. De har svart følgende.

-Dette ble nok gjort i beste mening for å vektlegge at dette handlet om Malvik kommune. Vi tar en ryddeaksjon og fjerner mest mulig av det som viser Malviks kommunevåpen skriver Ola Dragmyrhaug i FjellTV som svar på Malvik kommunes reaksjon.

-Dette har vi brukt å gjøre i alle år, fra alle kommuner vi dekker. Neste gang skal vi huske å søke Malvik kommune om tillatelse, sier daglig leder i Nea Radio, Stian Elverum i en kommentar.