Skal velge nytt eldreråd

Det sittende Eldrerådet: (f.v) Jan Henrik Dahle, Brit Aune, Brit Ragna Renanger, Harald Kulbotn og Karin Bestvold (arkivbilde)

Det skal velges nytt eldreråd, og Malvik kommune ønsker forslag til medlemmer for de fire neste årene (2019–2023).

Hva er eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen i alle saker som gjelder eldre. Rådet har rett til å uttale seg i sakene. Rådets rolle er å gi anbefalinger og innspill, og det er opp til kommunestyret å fatte vedtak i de enkelte saker.

Rådet jobber med en rekke ulike typer saker og bidrar til å belyse sakene og sikre at perspektivet til eldre blir synliggjort. Som rådgivende organ vil rådets fokus være mot saker på et overordnet nivå, blant annet budsjett og kommuneplaner.

Her kan du lese mer om eldrerådet, og se eldrerådets sammensetning 2015–2019. (ekstern lenke)

Eldrerådet møter seks til åtte ganger i året. Møtegodtgjøring er det samme som for andre politiske utvalg.

Send forslaget til postmottak@malvik.kommune.no eller Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik. Frist for å sende inn forslag er mandag 7. oktober 2019.