Svak nedgang i antallet voldssaker i Malvik

Illustrasjon

I Kommunehelsa statistikkbank finner du nå kommune- og fylkestall for anmeldte tilfeller av vold og mishandling. Vold er et alvorlig folkehelseproblem, og kunnskap om omfanget av vold er nyttig i det lokale folkehelsearbeidet.

Statistikken for anmeldt vold og mishandling omfatter nesten alle typer voldshendelser, fra verbale trusler til alvorlig fysisk voldskriminalitet. Den omfatter imidlertid ikke seksuelle overgrep. (Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon: Malviknytt.no (kilde: Folkehelseinstituttet)

Statistikken blir vist som antall per 1000 innbyggere og er toårige gjennomsnitt fra 2013-2014 fram til 2017-2018. I små kommuner kan antall anmeldelser svinge forholdsvis mye fra år til år.

Bare kommuner med fem eller flere voldsanmeldelser per år, får statistikk. Statistikk vises også for fylkene og landet som helhet.  

–Vold og mishandling er et alvorlig samfunns- og folkehelseproblem.  Konsekvensene av å bli utsatt for vold omfatter blant annet ulike fysiske skader, dødsfall og psykiske lidelser som angst, depresjon og posttraumatisk stresslidelse. Vold øker også risikoen for fall i skoleprestasjon og frafall fra utdanningsløp og arbeidsliv, sier forsker Kim Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet, avdeling for psykisk helse og selvmord, i en pressemelding.

Nesten en tredel av befolkningen (44% av menn og 22% av kvinnene) har blitt utsatt for alvorlig vold en eller annen gang i løpet av livet.

Rundt fem prosent har blitt utsatt for alvorlig vold i løpet av oppveksten.

Voldsbegrepet er svært vidt og omfatter alt fra verbale trusler til omsorgssvikt, seksuelle og psykiske overgrep og alvorlig fysisk vold. 

Grunnlag for folkehelsearbeidet i kommunene

Gjennom statistikkbanken får nå kommunene en oversikt over antall anmeldte voldstilfeller og kan bruke denne statistikken som en del av kunnskapsgrunnlaget i folkehelsearbeidet.

Tallene sier noe om voldsbyrden i kommunen, men ikke noe om fordelingen på ulike typer vold som er anmeldt.

Kommunene må også ta høyde for at et ukjent antall voldslovbrudd aldri blir registrert, og at seksuallovbrudd ikke er inkludert i statistikken.

Tallene er levert av Statistisk sentralbyrå, mens Folkehelseinstituttet har tilrettelagt tallene for Kommunehelsa statistikkbank.