Varsler søksmål mot kommunen

Advokatfirmaet Melø har på vegne av en klient sendt Malvik kommune et søksmålsvarsel dersom deres klient ikke får fast ansettelse i kommunen.

Vedkommende har vært ansatt i et vikariat som pleiemedarbeider og fagarbeider i Malvik kommune siden 1.mai 2015. Stillingsprosenten skal opprinnelig ha vært på 49,3 %, mens den i den siste tiden har vært 50 %.

-I praksis har vedkommende jobbet langt mer. En oppstilling viser at personen det er snakk om har jobbet tilsvarende en stillingsprosent på 72,38 % de siste tre årene, skriver advokat Atle Melø i et brev til Malvik kommune.

Ansatt i over fire år

Advokaten skriver videre at det er av arbeidsmiljøloven § 14-9, sjuende ledd det følger at en arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år i vikariat, skal ansees som fast ansatt.

Vedkommende har vært ansatt i Malvik kommune i mer enn fire år.

Advokaten krever derfor at vedkommende skal ha en skriftlig ansettelseskontrakt som fast ansatt og at stillingsprosenten fastsettes til 72,38 % som er den stillingen vedkommende i praksis har hatt.

Kravet er tidligere avvist av Malvik kommune, men advokat Melø påpeker at begrunnelsen ikke er holdbar og varsler en frist til torsdag 12.september. Deretter er kravet å anse som et søksmål mot kommunen.

Forholder oss til lov- og avtaleverk

-Malvik kommune kommenterer ikke enkeltsaker i media, skriver rådmann Carl-Jakob Midttun til Malviknytt.

-Vi, som kommune, tilstreber alltid å forholde oss til lov- og avtaleverk på en korrekt måte, skriver han.

-Generelt er det slik at ansvar for håndtering av personalsaker ligger i linja, det vil si hos nærmeste leder. Malvik kommune benytter også KS, som vår interesseorganisasjon, ved behov for hjelp og veiledning i ulike type spørsmål, svarer Midttun.