Hoseth blir ny ordfører

Ole Herman Sveian (SP) (t.v.) fortsetter som varaordfører, Trond Hoseth (AP) blir ny ordfører. (Foto: privat)

Ole Herman Sveian fortsetter som varaordfører.

Ved kommunevalget ser Arbeiderpartiet ut til å få 11 mandat og Senterpartiet 6 mandat. Dette utgjør til sammen et flertall på 17 mandater. Kommunestyret i Malvik består av 31 representanter og det trengs dermed 16 for å få flertall.

Inngått avtale

Det er inngått avtale mellom AP og SP i Malvik om fordeling av de viktigste vervene ved konstituering av nytt kommunestyre 14. oktober 2019.

Trond Hoseth fra Arbeiderpartiet blir Ordfører og Ole Herman Sveian fra Senterpartiet fortsetter som varaordfører, skriver partiene i en pressemelding.

Partiene er også enige om fordeling av leder og nestlederverv for utvalg, samt formannskapsplasser.

Arbeiderpartiet får tre plasser i formannskap, Senterpartiet får en.

Senterpartiet får leder for utvalgene oppvekst og kultur, og helse og velferd samt nestleder i utvalg for Areal og samfunnsplanlegging.

Arbeiderpartiet får leder i utvalg for areal og samfunnsplanlegging (ARESAM) og nestledere i utvalg for oppvekst og kultur, og helse og velferd.

Partene er enige om å framforhandle en politisk avtale hvor hovedlinjene for det politiske samarbeidet nedfelles, heter det i pressemeldingen.

Vi mener vi har hatt et godt samarbeid de 12 siste årene og vi er glade for at vi har en felles intensjon om god utvikling av Malvik kommune i kommende periode, sier Trond Hoseth

Dette er en løsning vi mener vil gi en trygg og forutsigbar styring av Malvik de neste fire årene, sier varaordfører Ole Herman Sveian.