Høyre vil gjenopprette frivillighetssentralen i Malvik

Innlegg fra Eva Lundemo (H): Den viktigste bærebjelken i alle lokalsamfunn i Norge er frivillighet, og det gjelder også i høyeste grad vår flotte kommune.

Både for Malvik Høyre og meg, er der viktig at alle frivillige lag og foreninger gis gode rammevilkår for å fortsette sitt viktige arbeid som en bærebjelke i lokalsamfunnet.

Deltakelse i kulturlivet og i frivillige organisasjoner gir adgang til viktige møteplasser som bidrar til å bygge tillit, vennskap og innflytelse, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Mange kultur- og fritidsaktiviteter har en høy inngangspris, noe som bidrar til å ekskludere enkelte grupper fra å delta på disse arenaene.

Vi vil at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal gjennom et samarbeid mellom NAV, kommunen og private kultur- og fritidsaktører ha adgang til kultur- og fritidsaktiviteter.

Her må de gode kreftene som er rundt hvert enkelt barn gjøre en felles innsats med å bygge broer inn i kultur- og fritidsaktiviteter, slik at alle barn kan få oppleve mestring, trivsel og fellesskap sammen med andre.

Det er viktig å samarbeide med, og tilrettelegge for, kulturgründere i kommunen og stimulere frivillighets- og dugnadsånden i lokalsamfunnet. Vi skal tilrettelegge for at Natteravnene og Nattevandrerne kan opprettholdes og styrkes i Malvik, og vi ønsker å gjeninnføre vår lokale variant av «Rusken», da i et samarbeid mellom næringslivet, kommunen og NAV.

Kommunens tilskuddsordninger skal oppleves som både rettferdig og transparent – for alle. Vi må derfor ta en gjennomgang av den kommunale støtten til frivillige lag og foreninger, i forhold til størrelsen. Tradisjonelt sett har den kommunale støtten stort sett vært lik, der husleien korps, kor og andre lag har betalt til kommunen for å bruke kommunale bygg til øvinger og aktiviteter. Over tid har husleien økt i takt med prisstigningen, mens den kommunale støtten har stått stille. Vi ønsker en gjennomgang av dette. 

I samråd med frivilligheten, ønsker vi å opprette en lokal møteplass for enkeltmennesker, lag/foreninger, beredskapsorganisasjoner og det offentlige, som genererer og inspirerer til ytterligere frivillig innsats. Malvik Høyre vil rett og slett opprette den kommunale frivillighetssentralen i Malvik igjen.

Vi har mange ildsjeler og ressurspersoner som gjerne vil bidra til å glede andre, men det må settes i et system. Offentlig (kommunale) og private må ha et sted å melde sin interesse for å bidra, eller for å få bistand.

Eksempelvis:  

✓ Eldre som kan komme i klasserommet og fortelle barna om hvordan det er å bli gammel, og hvordan det var å leve i gamle dager ✓ Vise og lære om tradisjonelle håndverksteknikker og materialkunnskap som holder på å dø ut med generasjonene, innen blant annet tradisjonelt håndarbeid, matlaging, trearbeider, metallsløyd, fiske, sopp og bær. 

✓ En sentral for utlån og gjenbruk av brukt sportsutstyr. Dette er bra for miljøet, det er inkluderende for alle i nabolaget, og det gir alle en bedre mulighet til å delta i aktiviteter uavhengig av familiens økonomi.  

✓ Besøksvenner med fokus på blant annet: 

– Hygge og kos med tradisjonell sang og musikk – Lesestund for barn og eldre som ikke kan lese selv – Leksehjelp – Reserve besteforeldre. Ja, her er det rett og slett fantasien som setter en stopper.

Sammen med Malvik Høyre vil jeg aktivt forebygge og jobbe for nulltoleranse for narkotika, vold og annen kriminalitet, og bidra aktivt med tiltak som støtter dette. Det er derfor viktig at politikontaktene opprettholdes på minst samme nivå som i dag, og at dette arbeidet virkelig prioriteres. 

Synes du dette er en god politikk – stem Malvik Høyre!

Godt valg!

Eva Lundemo
Ordførerkandidat
Malvik Høyre

(For ordens skyld opplyser vi om at Eva Lundemo er tilknyttet Malviknytt som reporter på stoffområdene sport og kultur. Hun er også samboer med avisens redaktør)