Nattestenger tunnelene

Statens vegvesen stenger tunnelene på E6 gjennom kommunen to netter denne uka. Omkjøring via Fv 950.

Her kan du se når tunnelene er stengt:

Helltunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Gjelder fra onsdag 04.09.19 kl. 22:00 til torsdag 05.09.19 kl. 01:30

Væretunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Gjelder fra torsdag 05.09.19 kl. 01:00 til torsdag 05.09.19 kl. 03:30

Stavsjøfjelltunnelen

Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Gjelder fra torsdag 05.09.19 kl. 00:00 til fredag 06.09.19 kl. 02:30