Mange funn av døde harer

Foto: Malvik kommune

Det er påvist harepest en rekke steder i Trøndelag sommeren 2019. Mattilsynet får inn en god del meldinger om døde dyr nå når jaktsesong og sanking foregår. Vi ønsker derfor å informere kort om hva publikum skal gjøre ved funn av døde dyr.

Hva gjør du om du finner en død hare?

Finner man død hare er hovedregelen at man ikke skal røre den, med mindre det er på en plass der mange ferdes (særlig barn). Det er fint om man kan grave ned haren på stedet. Man må vise aktsomhet, bruke hansker og gjerne munnbind, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Skal det tas prøver av døde harer og skal Mattilsynet varsles?

Det er allerede påvist mange harer med smitte – slik at det ikke er nødvendig å sende flere harer for prøvetaking. Man trenger heller ikke varsle Mattilsynet om slike funn.

Hva er harepest

Harepest (tularemi) er en infeksjonssykdom som kan overføres fra dyr til mennesker. Ofte skjer det via drikkevann, for eksempel dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder.

Faren for å kunne bli smittet av tularemi eller annen vannbåren sykdom vil alltid være til stede. Etter et lemenår vil det året etter kunne forekomme døde dyr som fortsatt er smittefarlige, skriver Mattilsynet i pressemeldingen.

Vi anbefaler derfor at:

  • Drikk ikke vann direkte fra naturen i områder med mye smågnagere, fugler eller beitedyr
  • Sjekk om det er døde dyr eller rester av kadavre i brønnen eller oppkommet, og dersom det er det, må disse fjernes og brønnen desinfiseres
  • Unngå kontakt med syke eller selvdøde harer eller smågnagere.
  • Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker. Smitte kan skje ved innpusting av støv fra syke dyr eller deres avføring.
  • Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med selvdødt eller sykt vilt, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

Du kan lese mer om dette på Matportalen.no og Folkehelseinstituttet sine nettsider (ekstern lenke)